DZIENNIK LIBRUS
POGODA
Ważne strony
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Publiczne Przedszkole w Skórcu zlokalizowane jest przy ul. Siedleckiej 1. Mieści się w noworozbudowanej części budynku szkoły podstawowej w Skórcu, zaadoptowanym na potrzeby przedszkola. Nasze przedszkole jest kolorowe, sale zajęć są jasne i przestronne. Przedszkole w Skórcu dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i prowadzi wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.

  • GODZINY PRACY

Przedszkole jest czynne codziennie od 6.30 do 17.30. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

  • PODZIAŁ NA GRUPY:

Dzieci w Publicznym Przedszkolu w Skórcu podzielone są na dwie grupy:

  • Grupa I – 3 latki
  • Grupa II – 4-5 latki

Obie grupy liczą po 20 dzieci.

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA:

Placówka zatrudnia 6 osób: 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi.

Nauczycielki tworzą dzieciom optymalne warunki do rozwoju wykorzystując w swej pracy różnorodne formy i metody otwartego stylu pracy.