DZIENNIK LIBRUS
POGODA
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Wyniki rekrutacji do : przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Opublikowano: 25.05.2020

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS VIII I ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH DLA KLAS I-III

Opublikowano: 22.05.2020

Przypominamy o konieczności złożenia powyższych oświadczeń na adres e-mail szkoły: zsp@zspskorzec.pl  lub dostarczenia bezpośrednio do szkoły, najpóźniej,  w dniu  rozpoczęcia  w zajęć. W przypadku braku oświadczeń uczeń nie zostanie dopuszczony do zajęć.


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu z dnia 8 maja 2020 r.

Opublikowano: 22.05.2020

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu z dnia 18 maja 2020 r.

Opublikowano: 20.05.2020

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne

Opublikowano: 15.05.2020

od 18 maja br.:

 • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
 • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
 • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
 • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Załączniki:

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

3.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word

6.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf

7.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

8.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

9.      Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

10.   Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf


Zajęcia specjalistyczne dla dzieci od 18 maja.

Opublikowano: 14.05.2020

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół. Będą  prowadzenia zajęcia  specjalistyczne z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Rodzice  deklarujący udział dziecka w zajęciach  zobowiązani są  do wypełnienia  i przesłania  na adres  zsp@zspskorzec.pl   poniższych dokumentów:


Najciekawsze wydarzenia z życia Jana Pawła II -w setną rocznicę urodzin papieża

Opublikowano: 13.05.2020

Rozstrzygnięcie Plastycznego konkursu szkolnego on-line.

„Najciekawsze wydarzenia z życia Jana Pawła II -w setną rocznicę urodzin papieża”

W ramach przygotowań do setnej rocznicy urodzin naszego Rodaka świętego Jana Pawła II  w  naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny. Za przygotowanie , przebieg i wynik konkursu odpowiadały nauczycielki plastyki: p. Iwona Dąbrowska i p. Ewa Borkowska oraz katechetki: s. Sylwia Wójtowicz i p. Izabela Sadokierska. Celem konkursu było przybliżenie osoby świętego Jana Pawła II – Papieża Polaka.  Organizatorzy konkursu bardzo dziękują wszystkim uczniom i ich Rodzicom za udział i zaangażowanie. Liczba uczestników konkursu wyniosła 21 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali 6  jako oceny cząstkowe z religii i plastyki. Mając na uwadze, ogromny nakład pracy i zaangażowanie wszystkich biorących udział w konkursie komisja ustaliła następujące wyniki:

Klasy 0-III

 • I miejsce  Franciszek Strzaliński 0 b /   Aleksandra Strzalińska I b
 • II miejsce Mikołaj Adamiak I b / Kacper Pawlak I b
 • III miejsce Julia Potera I b miejsce

Klasy IV-VIII

 • I miejsce  Maja Kaczor VII a
 • II miejsce  Julita Cabaj IV a
 • III miejsce  Jakub Bulik IV b , Julia Adamiak IV b
 • Wyróżnienia: Roksana Mrozowska Va, Julita Kopczyk Va


31.05. Światowy Dzień bez Papierosa

Opublikowano: 13.05.2020

Wielkie otwarcie ,,Wystawy zwierząt domowych"

Opublikowano: 12.05.2020

Chciałam serdecznie podziękować Wszystkim Uczniom, którzy przesłali zdjęcia swoich zwierząt na zorganizowaną  wystawę. Jest mi bardzo miło, że poświęciliście mi swój czas i cieszę się, że tak jak ja kochacie zwierzęta.

Pozdrawiam Judyta Dołęga- wychowawca świetlicy (organizator wystawy).

WYSTAWA  ZWIERZĄT  DOMOWYCH

 


Nasze polskie stroje ludowe

Opublikowano: 10.05.2020

W miesiącach marzec-kwiecień w kl I-III został przeprowadzony szkolny  konkurs plastyczny

pt. „Nasze polskie stroje ludowe” zorganizowany przez Elżbietę Karwowską i Karolinę Cabaj.
Wyniki konkursu:

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.


INFORMACJE DOTYCZĄCE WZNOWIENIA TRENINGÓW SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ UKS „NAPRZÓD” SKÓRZEC OD 11.05.2020 R.

Opublikowano: 9.05.2020

WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SKÓRCU

Opublikowano: 7.05.2020

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu  wznawia swoją pracę od poniedziałku 11 maja 2020 r.  Rodzice, którzy zapisali dzieci na zajęcia opiekuńcze na terenie przedszkola, proszeni są o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa . Dodatkowo konieczne jest wypełnienie oświadczenia dla Rodzica, które jest niezbędne do przyjęcia dziecka do przedszkola! Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu przez obojga rodziców (opiekunów prawnych), należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy   zsp@zspskorzec.pl . W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 9, wrzucając do zamkniętej i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się w wejściu do budynku Oświadczenie należy  przesłać  do piątku – 08.05.2020 r. do godziny 10.

 


Święto Konstytucji 3 Maja

Opublikowano: 4.05.2020

Wczoraj obchodziliśmy Święto Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy 1 b chcąc uczcić to narodowe święto przygotowali wiersz w nieco innej formie niż zwykle. Zapraszamy do obejrzenia.
Urszula Sitarz i Aleksandra Kurosad.


229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Opublikowano: 30.04.2020

229 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Według historyka prof. Henryka Samsonowicza, Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego zdaniem, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

„Ustawa Rządowa (…) była przedmiotem podziwu światłych środowisk europejskich jako druga ustawa tego rodzaju na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, uchwalonej w roku 1787. Mimo jej unicestwienia pozostawiła ważne przesłanie dla Polaków na przyszłość, jak osiągać bez przemocy porozumienie w podstawowych dla dobra publicznego sprawach” – pisze prof. Piotr Ugniewski w artykule „Jak uchwalono Konstytucję 3 Maja”. (PAP)


Wywieś flagę, nie zapomnij – 2 maja Święto Flagi RZECZYPOSPOLITEJ

Opublikowano: 30.04.2020

Dziś najważniejsze jest, by każdy z nas pamiętał o wywieszeniu flagi narodowej na swoim domu czy balkonie.  Poczujmy dumę z bycia Polakami! Biel i czerwień – skąd pochodzą kolory flagi Polski? A dlaczego polska flaga jest biało-czerwona? To barwy zaczerpnięte z godła, czyli białego orła na czerwonym tle. Kolor biały ma symbolizować czystość, a czerwony krew, czyli coś co bardzo często towarzyszyło Polakom w historii. Znamy też wierszyk, który wiele wyjaśnia: „Powiewa flaga gdy wiatr się zerwie a na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel to serce czyste – piękne są nasze barwy ojczyste”.


Sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Galileo  2020

Opublikowano: 29.04.2020

Rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Galileo  2020, zorganizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej. Testy konkursowe były testami wielokrotnego wyboru, wymagającymi dość dobrej znajomości gramatyki języka angielskiego oraz słownictwa z niemal każdej dziedziny na poziomie szkoły podstawowej. W konkursie wzięło udział 34 uczniów naszej szkoły z klas IV b, VII a,b i VIII a.

 • Lena Błaszkiewicz z klasy IV b zdobyła największą ilość punktów ze wszystkich uczestników, zajmując 7 miejsce w Polsce i otrzymując dyplom Laureata.

Troje uczniów otrzymało wyróżnienia:

 • Paulina Piekart, kl. VII b – 15 miejsce
 • Tomasz Miłkowski, kl. VIII a – 11 miejsce
 • Bartłomiej Brugs, kl. VIII a – 15 miejsce

Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników.

Zapraszamy do udziału w konkursach w następnym roku szkolnym.

 


Opublikowano: 28.04.2020

Rodzice zakwalifikowani do  wypożyczenia laptopów dla uczniów  w ramach programu ,,Zdalne nauczanie” proszeni są o zgłoszenie się  do szkoły przy ulicy Siedleckiej 9 w środę 29 kwietnia w godzinach 10-12.00.


Opublikowano: 24.04.2020

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 • DO PRZEDSZKOLA
 • ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
 • KLAS PIERWSZYCH

BĘDZIE PROWADZONA W TERMINIE  

27.04.2020 r. – 08.05.2020 r.


Bajka o gwoździach

Opublikowano: 23.04.2020

W związku z sytuacją kwarantanny, pragnę czymś się z państwem podzielić. Uczniowie siedzą w domach, mają łatwy i ciągły dostęp do Internetu, telefonów, portali społecznościowych, co ułatwia kontakt z rówieśnikami także w ten negatywny sposób- hejtu, obrażania, obgadywania. Bardzo proszę o przeczytanie poniższej historii (być może znanej przez cześć z państwa) waszym dzieciom lub poproszenie by sami to uczyni a potem by z nimi na ten temat porozmawiać.

Bajka o gwoździach

Był sobie pewnego razu chłopiec o złym charakterze. Jego ojciec dał mu woreczek gwoździ i kazał wbijać po jednym w płot okalający ogród za każdym razem, kiedy straci cierpliwość i pokłóci się z kimś. Pierwszego dnia chłopiec wbił w płot 37 gwoździ. W następnych tygodniach nauczył się panować nad sobą i liczba wbijanych gwoździ malała z dnia na dzień: odkrył, że łatwiej jest panować nad sobą niż wbijać gwoździe. Wreszcie nadszedł dzień, w którym chłopiec nie wbił w płot żadnego gwoździa. Poszedł wiec do ojca i powiedział mu, ze tego dnia nie wbił żadnego gwoździa. Wtedy ojciec kazał mu wyciągać z płotu jeden gwóźdź każdego dnia, kiedy nie straci cierpliwości i nie pokłóci się z nikim. Mijały dni i w końcu chłopiec mógł powiedzieć ojcu, ze wyciągnął z płotu wszystkie gwoździe. Ojciec zaprowadził chłopca do płotu i powiedział: „Synu, zachowałeś się dobrze, ale spójrz, ile w płocie jest dziur. Płot nigdy już nie będzie taki, jak dawniej. Kiedy się z kimś kłócisz i mówisz mu coś brzydkiego zostawiasz w nim ranę taką, jak te. Możesz wbić człowiekowi nóż a potem go wyciągnąć, ale rana pozostanie. Nieważne, ile razy będziesz przepraszał, rana pozostanie.” Rana słowna boli tak samo, jak fizyczna. Przyjaciele są rzadkimi klejnotami, sprawiają, że się uśmiechasz i dodają ci otuchy. Są gotowi cię wysłuchać, kiedy tego potrzebujesz, wspierają cię i otwierają przed tobą swoje serca. Pokażcie swoim przyjaciołom, jak bardzo wam na nich zależy.  Słowa mają wielką moc zarówno te wypowiadane, jak i te napisane na messengerze, sms-ie czy w komentarzu na portalu społecznościowym. Mogą leczyć, pomagać ale i mogą zabijać. Pomyśl o tym, zanim coś powiesz lub napiszesz.

Ale pomyśl o tym także w sposób odwrotny, zanim weźmiesz coś sobie do serca. Może zupełnie niepotrzebnie się przejmujesz, bo intencje tej drugiej osoby wcale nie były złe, a może to tylko głupi żart?

– źródło bajki : http://www.edukacja.edux.pl/p-27536-byl-sobie-kiedys-chlopiec-o-sile.php

Pozdrawiam U. Napiórkowska- pedagog szkolny.


Powiedzenie "Żyć jak pies z kotem" chyba nie jest prawdziwe?

Opublikowano: 23.04.2020

Tego zdania jest Lena Błaszkiewicz z kl. IV b, która przedstawia Wam dziś swoich czworonożnych przyjaciół: oto Kicia i Nora;-) Mieszkają pod jednym dachem i mają się całkiem dobrze.

 

 


Nie dla uzależnień

Opublikowano: 21.04.2020

W lutym i marcu odbył się szkolny konkurs profilaktyczny na komiks pod hasłem „Nie dla uzależnień” zorganizowany przez p. Urszulę Napiórkowską i Monikę Zielińską.

 • I miejsce zajął- Daniel Golec z klasy VIIIb
 • II miejsce- Ewelina Obłoza klasa VIIIb
 • III miejsce- Karol Okniński klasa VIIIa

Zwycięzcom gratulujemy.


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

Opublikowano: 17.04.2020

Kochani już wkrótce ważne wydarzenie, mam tu na myśli MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI, który obchodzimy 22 kwietnia. Ziemia to nasze wspólne dobro, więc każdego dnia musimy dbać o jej kondycję, żeby cieszyć się z jej darów jak najdłużej. Segregacja odpadów, oszczędzanie wody, czy energii to sprawy pierwszorzędne, ograniczenie nadmiernej produkcji plastiku -to kolejna ważna rzecz, przemyślane zakupy -to mniejsza ilość odpadów,a wszystko to ma dobroczynny wpływ na Naszą Planetę. Zastanówcie się, może przyjdą Wam do głowy ciekawe hasła związane z tym, jakże ważnym świętem. Wasze pomysły możecie przesłać na mój adres:  judyta.dolega@o2.pl . Podczas zajęć świetlicowych wybralibyśmy się pewnie na spacer do lasu i zorganizowalibyśmy zbiórkę śmieci, myślę że nic straconego pewnie niedługo się wybierzemy;-) Mam jeszcze Dla Was propozycje filmików związanych z tematem ochrony środowiska.

Pozdrawiam miłego dnia dla Wszystkich

Judyta Dołęga


Opublikowano: 14.04.2020


Opublikowano: 6.04.2020


ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

Opublikowano: 3.04.2020


Konkurs wielkanocny

Opublikowano: 2.04.2020

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla klas IV-VIII na najciekawsze życzenia wielkanocne. Propozycje życzeń należy przesyłać na adres: biedroneczka-29@tlen.pl do dnia 8 kwietnia 2020 roku. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone celującymi lub bardzo dobrymi ocenami z języka polskiego  i zaprezentowane na stronie szkoły. Zapraszam do udziału.

Bibliotekarz

Monika Zielińska


Mazowiecka Policja Apeluje!

Opublikowano: 1.04.2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się! Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych. Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.  Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad! Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej. Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się! Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych. Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.  Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne! Unikajcie miejsc publicznych! Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!


BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA

Opublikowano: 1.04.2020

Zostań w domu i czytaj.Na poniższych stronach można skorzystać z dostępu do bibliotek cyfrowych oraz e-booków.

to darmowa biblioteka cyfrowa, która zawiera ponad 5500 tytułów, w tym lektury szkolne. Wszystkie utwory są udostępniane w wielu formatach. Serwis zawiera również audiobooki czytane przez znanych polskich autorów. Wszystko dostępne jest za pomocą bezpłatnej aplikacji, dostępnej w systemach Android oraz IPhone). Wszystkie publikacje zamieszczone w bibliotece WolneLektury legalnie przeglądać, słuchać, pobierać na swój komputer, jak również udostępniać innym i cytować.

portal upowszechniający dzieła literackie, które należą do kanonu lektur szkolnych.

portal umożliwiający bezpłatny dostęp do książek          


Opublikowano: 30.03.2020

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu informuje, iż w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego wszystkie dzieci zostały zostały przyjęte.


Komunikaty  Mazowieckiej Policji

Opublikowano: 26.03.2020

Egzamin próbny ósmoklasisty

Opublikowano: 26.03.2020

Na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, iż Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 •         30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 język polski;
 •         31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 matematyka;
 •         1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 języki obce nowożytne.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty


Opublikowano: 25.03.2020

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna online

dla społeczności Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Skórcu

Urszula Napiórkowska – pedagog szkolny

Poniedziałek- piątek- godz. 9.00- 15.00

kontakt przez librusa, messengera lub tel. 602150166


Kształcenie na odległość nowe regulacje prawne MEN

Opublikowano: 25.03.2020

MEN zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 – zapoznaj się!


Zawieszenie wpłat na wyżywienie

Opublikowano: 23.03.2020

W związku  z pandemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć  dydaktyczno- wychowawczych w szkole, informujemy aby nie uiszczać opłat za wyżywienie  za miesiąc kwiecień 2020 r. Dalsze informacje dotyczące wpłat będą podane po przywróceniu zajęć w placówce.


Zakończenie postępowania rekrutacyjnego

Opublikowano: 23.03.2020

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu informuje, iż w wyniku postępowania rekrutacyjnego do przedszkola wszystkie dzieci zostały przyjęte.


Older Entries »