DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

10 kwietnia 1831 r. (w powstaniu listopadowym) doszło pod Iganiami do bitwy między wojskami polskimi, dowodzonymi przez gen. Ignacego Prądzyńskiego, a oddziałami rosyjskimi pod dowództwem gen. Jerzego Rosena. Decydującym momentem bitwy był atak 5. pułku piechoty, dowodzonego osobiście przez Prądzyńskiego. Oddziałom tym udało się zdobyć most na rzece Muchawce. Wojska rosyjskie zostały zmuszone do ucieczki. W walce zginęło 4,5 tys. żołnierzy rosyjskich,  straty polskie wynosiły 400 żołnierzy. Dla uczczenia pamięci przodków naszych, walczących dzielnie z moskalami, odbył się XVIII rajd rowerowy do Igań. Wzięło w nim udział 43 rowerzystów. Trasa urozmaicona: asfalt, szutry i piachy. Rajdowicze odwiedzili pole sławnej bitwy pod Iganiami. Dopisała wiosenna pogoda – nie padało. Wyjazd zorganizowali: p.Urszula Napiórkowska, p. Sławomir Batok, p. Benon Kukla . Podziękowania  dla p. Tomasza Skóry za rajdową  pomoc i p. Ryszarda Kruka, nauczyciela emeryta z naszego gimnazjum. Wyrazy uznania dla Michała za mobilny warsztat rowerowy i Emila za samarytańskie wsparcie dla koleżanek. GALERIA ZDJĘĆ