DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Skórcu  informuje, że  pracownicy  i emeryci  ubiegający  się   o przyznanie świadczeń  z pomocy socjalnej w związku z dofinansowaniem wypoczynku letniego zorganizowanego we własnym zakresie w dniach od…. do … ( 2 tygodnie)  proszeni są  o dostarczenie  wymaganej dokumentacji do 31 .05. 2021 r.