DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY
  • Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty  -8 lipca (piątek) od godziny 10.30  w sekretariacie szkoły.