DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ

I CELE KONKURSU

 • Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów
 • Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności
 • Podniesienie poziomu rywalizacji
 • Przygotowanie do egzaminów   i konkursów pozaszkolnych
 • Motywowanie do nauki

II ORGANIZATORZY

Nauczyciele przedmiotów szkolnych.

III ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU

 1. Język polski
 2. Język angielski
 3. Język rosyjski
 4. Matematyka
 5. Historia
 6. Wiedza o społeczeństwie
 7. Fizyka
 8. Biologia
 9. Chemia
 10. Geografia

Zakres materiału do konkursów wynika z programu poszczególnych przedmiotów.

IV UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów   klas V-VIII. Każda klasa wystawia  minimum 3 uczniów  do rozgrywek z każdego przedmiotu.

V ORGANIZACJA  

 • Rozgrywki mają charakter indywidualny i klasowy
 • Liga składa się z 3 rund rozgrywek  w miesiącach: grudzień, marzec, maj
 • Nauczyciele przedmiotów do każdej rundy tworzą 4 testy – po 1 dla każdego poziomu klas
 • Nauczyciele przedmiotów podają  tematykę poszczególnych rund,  zakres materiału, literaturę i netografię  do 1.12.2019 r. Informacje te zostaną zamieszczone na stronie szkoły w zakładce LIGA PRZEDMIOTOWA
 • Konkursy mogą być rozgrywane na szkolnej platformie Moodle, Kahoot  lub w formie klasycznych testów
 • Konkursy przeprowadzane są po lekcjach
 • Terminarz konkursów zostanie zamieszczony na stronie internetowej
 • Informacje o wynikach  rozgrywek umieszczane są na stronie szkoły w zakładce  LIGA PRZEDMIOTOWA

VI  SPOSÓB OCENIANIA

 • Prace uczniów oceniane są w skali procentowej (1-100)
 • Wynik klasy ustalany jest na podstawie średniej liczby punktów  pierwszych 3 startujących uczniów
 • Uczeń, który nie uzyskał 30 punktów nie bierze udziału w następnych rundach
 • Wyniki wszystkich rund są sumowane na poziomie indywidualnym i  klasowym

VII LAUREACI

 • Uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów,  po zakończeniu rozgrywek otrzymują  tytuł  MISTRZA SZKOLNEJ  LIGI z podaniem przedmiotu.
 • Analogiczny zapis dotyczy poziomu rywalizacji pomiędzy klasami.

VIII NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Zwycięzcy poszczególnych rund otrzymują  cząstkowe oceny celujące z przedmiotu za minimum 90 pkt.  za 2 i 3 miejsce oceny bardzo dobre z przedmiotu za minimum 80 pkt.
 2. Otrzymanie na koniec roku tytułu MISTRZ SZKOLNEJ LIGI  może być podstawą do wystawienia oceny celującej lub bardzo dobrej
 3. Uczniowie którzy zdobyli tytuły mistrzowskie na zakończenie roku szkolnego otrzymują dyplomy i nagrody książkowe.