DZIENNIK LIBRUS
POGODA
Ważne strony
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY
  • Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Skórcu  informuje, że  pracownicy  i emeryci  ubiegający  się   o przyznanie świadczeń  z pomocy socjalnej  proszeni są  o dostarczenie  wymaganej dokumentacji do 03.12. 2019 r.          

  Wzór wniosku o dofinansowanie i klauzula RODO