DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY
  • Wojciech Zgorzałek – Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Skórcu
  • Dorota Miłkowska – Wicedyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Skórcu
  • Sławomir Batok –  Wicedyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Skórcu