DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Historia Szkoły Podstawowej w Skórcu 
Założenie Szkoły Podstawowej w Skórcu przypada na koniec XVIII i początek XIX stulecia. Początkowo istniała tylko szkoła klasztorna prowadzona przez księży Marianów, później przez tychże księży była prowadzona i  szkoła świecka.

 • Rok 1863 przynosi zniesienie zgromadzenia księży Marianów za udział w powstaniu. Wówczas zamknięto szkołę i klasztor, a księży rozesłano: część po kraju, resztę na Syberię. Cały majątek poklasztorny skonfiskował rząd petersburski, zaś budynki mieszkalne oddano na własność gminy. Dopiero po roku zorganizowano szkołę początkową dla dzieci z całej gminy.
 • W dniu 16 sierpnia 1869 roku została podpisana uchwała, na podstawie której rząd rosyjski przekazuje na własność gminy część budynku poklasztornego, dla pomieszczenia szkoły i urzędu gminnego. W tym czasie zostaje założona szkoła podstawowa. Lokal szkolny znajdował się na parterze jednopiętrowego domu od strony południowej, stanowił go duży pokój, służący do udzielania nauki oraz przedpokój pełniący funkcję szatni. Szkoła posiadała również około 1/2 ha pola uprawnego. Za czasów panowania rosyjskiego, ludność miejscowa nie rozumie potrzeby oświaty, odmawia wszelkiego poparcia materialnego. Mieszkańcy Skórca sprawy szkoły traktują negatywnie, sprzeciwiają się utworzeniu przy niej biblioteki, zaprowadzeniu dodatkowych zajęć wieczorowych, niedzielnej nauki rysunków oraz gimnastyki.
 • W roku 1915 armia rosyjska opuszcza obszary polskie – nastają rządy niemieckie. W tym czasie na terenie gminy budzi się do życia szkolnictwo powszechne w bardzo szybkim tempie, utrzymywane przez osoby prywatne lub też przez instytucje społeczne.
 • W roku 1922 przybywają do Skórca księża, należący do zgromadzenia oo. Marianów i zajmują lokal, w którym mieściła się szkoła od roku 1869, a na ten cel przeznaczają dwie małe sale w tymże domu na piętrze. W roku 1923 następują pewne zmiany, zostają wprowadzone rewiry szkolne. Szkoła w Skórcu zostaje podniesiona do typu szkół powszechnych sześcioklasowych, do której przyłączone zostają okoliczne wsie. Lata 1924/25 wpływają ujemnie na rozwój szkoły w Skórcu, ponieważ zostaje ona usunięta z byłego lokalu szkolnego przez miejscowych księży. W związku z tym, szkołę czasowo przeniesiono do drewnianego domu wybudowanego przez klasztor.
 • W listopadzie 1929 roku odbyło się poświęcenie nowo przeniesionego budynku na lokal szkolny, w którym zostanie pomieszczonych 5 klas i na facjatce kancelaria kierownika szkoły.
  W tym czasie szkoła, mając już budynek na własność zaczęła w pełni rozwijać swoją działalność. Obchodzono różnorodne uroczystości oraz organizowano imprezy kulturalne. Powstały wówczas organizacje młodzieżowe oraz różne sekcje. Tak na przykład w 1934 roku utworzono sekcję modelarstwa lotniczego. I tak bez zakłóceń, Szkoła Podstawowa w Skórcu funkcjonowała do roku 1939.
 • Wojna zmienia wszystko- 12 września do Skórca wkroczyły pierwsze oddziały wojsk niemieckich, które zajęły cały budynek szkolny. Z tego powodu zajęcia w szkole nie odbywały się. Dopiero od listopada 1939 roku pozwolono rozpocząć naukę, ale tylko w szkołach powszechnych. Początkowo grono nauczycielskie składało się z czterech osób. Nauczyciele rozpoczęli pracę w szkole bez wynagrodzenia i prawie bez podręczników. Mimo zakazów, nauczali nieoficjalnie geografii i historii. Praca przebiegała w ciężkiej atmosferze aresztowań i mordów przez żandarmów i gestapowców. Coraz wyraźniejsza przegrana Niemców miała duży wpływ na funkcjonowanie szkoły. Ciągłe przemarsze wojsk oraz zatrzymywanie się w szkole, zakłócały normalny tok zajęć.
 • Lipiec 1944 roku dał wreszcie ostateczną przegraną armii niemieckiej. Ostatnie oddziały szturmowe SS zniszczyły dużo pomocy naukowych w szkole. W tym okresie szkoła borykała się z wieloma problemami, przede wszystkim brakowało mieszkań dla nauczycieli oraz pieniędzy na wyremontowanie budynku szkolnego. Rodzice nie dbali o szkołę, o jej wygląd zewnętrzny i wewnętrzny. Dowodem na to są zebrania rodzicielskie, na które przychodziło po trzy osoby. Gospodarze ze względu na nieopłacalność utrzymania lokatora – nauczyciela, demolowali mieszkania doprowadzając je do wyglądu mieszkań zwierzęcych.
 • W roku szkolnym 1946/47 stanowisko kierownika szkoły Podstawowej w Skórcu obejmuje Stanisław Posiadała. Już w listopadzie tegoż roku w szkole wybuchł pożar. Budynek został całkowicie spalony, natomiast zdołano uratować umeblowanie, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Wszyscy wówczas byli przekonani, że koniec już ze szkołą. Jednak dzięki wielkim staraniom kierownika, naukę kontynuowano w dwóch wynajętych domach. Po dwóch latach władze szkolne przyznały dla Skórca barak, w którym mieściło się sześć sal lekcyjnych i sala gimnastyczna. Grono pedagogiczne liczyło 5 osób.
 • W styczniu 1950 roku uruchomiono świetlicę, która prowadziła swą działalność cztery razy na tydzień. Dwie godziny przeznaczono na pracę i jedną godzinę na rozrywki. Uczniowie często brali udział w różnorodnych pracach społecznych, między innymi; sadzenie drzew, oczyszczanie drogi z zasp śnieżnych w okresie zimowym, zbiórki makulatury, odzieży i pieniędzy.
 • W 1963 roku w planie Wydziały Oświaty przewidziane zostało rozpoczęcie budowy 6-izbowej szkoły „Tysiąclecia” w Skórcu, o kubaturze 4840m3 i wartości kosztorysowej ponad 2,5 miliona złotych. W budynku tym przewidywano także uruchomienie Szkoły Przysposobienia Rolniczego. Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 1966/67 Szkoła Podstawowa otrzymała oficjalnie nowy, piękny budynek.
 • W dniu 3-go września 1973 roku rozpoczęła pracę Zbiorcza Szkoła Gminna w Skórcu. W roku tym zakupiono nowy sprzęt i pomoce naukowe, zwiększyła się kadra nauczycielska licząca 17 osób i personel administracyjny – 8 osób, zostaje otwarta świetlica szkolna z dożywianiem. Tak funkcjonowała do roku 1984, kiedy to powrócono do nazwy Szkoła Podstawowa.
 • W roku 1999 w wyniku reformy oświaty i wychowania powstała szkoła podstawowa sześcioklasowa, po której naukę kontynuuje się w gimnazjum.
 • W 2014 roku zakończono rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną  z zapleczem i  świetlicę z blokiem żywieniowym oraz dodatkowe sale na zajęcia dydaktyczne.  
 • Reforma oświaty -w 2016 roku wprowadziła zmiany w ustroju szkolnym. Decyzją Rady Gminy w Skórcu  zostaje utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu. W skład zespołu wchodzą; Publiczne Przedszkole w Skórcu i Szkoła Podstawowa w Skórcu z oddziałami gimnazjalnymi.

Każda placówka oświatowa, w tym i szkoła, posiada kierownika czy dyrektora, który pełni rolę zarządzającego i koordynatora. W dostępnych źródłach odnaleziono następujące nazwiska:

 • Feliks Syrzysko – 1923 – 1932
 • Antoni Księżopolski – 1932 – 1945
 • Antoni Potyra – 1945/46
 • Stanisław Posiadała- 1946/47
 • Bolesław Kośmider – 1947/48
 • Stanisław Posiadała 1948 – 1950
 • Władysława Posiadała – I – VIII 1951
 • Stanisław Posiadała – 1951 – 1971
 • Edward Kroll – 1971-1972
 • Stanisław Nasiłowski – 1973 – 1986
 • Krystyna Zwolińska – 1986 – 1991
 • Halina Raczkowska-Grzywacz – 1991-2016
 • Dorota Miłkowska 1.12.2016-31.08.2017
 • Wojciech Zgorzałek od 1.09.2017