DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

SZKOLNE KOŁO FOTOGRAFII CYFROWEJ

Program zajęć

Liczba godzin  kursu – 40

  • Ogólna charakterystyka zajęć z danego zakresu dla danej grupy

Fotografia cyfrowa ma charakter interdyscyplinarny. Łączy w sobie wiadomości i umiejętności z zakresu: fizyki, informatyki techniki i sztuki. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o zasoby szkolnych pracowni informatycznych, szkolnego sprzętu fotograficznego i uczniowskich aparatów cyfrowych. Ćwiczenia praktyczne prowadzone będą na bazie wiadomości teoretycznych

  • Cele (główne i szczegółowe)
  • Zapoznanie uczniów z cyfrowymi technikami fotograficznymi oraz komputerową obróbką zdjęć
  • Zdobycie umiejętność posługiwania się sprzętem fotograficznym.
  • Nabycie wiadomości z zakresu teorii fotografii, historii fotografii, podstaw optyki.
  • Nabycie umiejętności cyfrowej obróbki zdjęcia
  • Nabycie umiejętności tworzenia galerii i witryn WWW
  • Prowadzenie szkolnej dokumentacji fotograficznej
  • Aktualizowanie strony ZS-P w Skórcu

PROGRAM WARSZTATÓW