Rozpoznanie cenowe na środki czystości dostarczane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu ul. Siedlecka 1 i Siedlecka 9 w roku 2023 .

Opublikowano: 19.01.2023
 1. Zapytanie ofertowe 
 2. Formularz asortymentowo-cenowy 1
 3. Formularz asortymentowo-cenowy 2
 4. formularz-asortymentowo-cenowy 3
 5. Oferta wykonawcy 1
 6. Oferta wykonawcy 2
 7. Oferta wykonawcy 3
 8. Umowa
 9. Upoważnienie-dyrektor
 10. Upoważnienie-ksiegowa

Sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu w 2022 rok

Opublikowano: 24.01.2022

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Indentyfikator na miniportalu  – a5f4503b-eaeb-4e58-bbf6-b19fb3e4bc39
 3. SWZ
 4. Upoważnienie  -dyrektor
 5. Upoważnienie – księgowa
 6. Załącznik nr 1 asortyment ilościowo- cenowy
 7. Załacznik_nr 2_pełnomocnictwo_SWZ_żywność
 8. Załącznik nr 3 – oferta
 9. Załącznik nr 4 oświadczenie SWZ żywność
 10. Załącznik nr 5 wzór umowy
 11. Załącznik nr 6 zobowiązanie podmiotu trzeciego
 12. Załącznik nr 7 oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby
 13. zzałącznik nr 8 Klauzula informacyjna
 14. Informacja o skrzynce ePuaP
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu w 2022 rok

Opublikowano: 11.01.2022

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Indentyfikator na miniportalu
 3. SWZ
 4. Upoważnienie  -dyrektor
 5. Upoważnienie – księgowa
 6. Załącznik nr 1 asortyment ilościowo- cenowy
 7. Załacznik_nr 2_pełnomocnictwo_SWZ_żywność
 8. Załącznik nr 3 – oferta
 9. Załącznik nr 4 oświadczenie SWZ żywność
 10. Załącznik nr 5 wzór umowy
 11. Załącznik nr 6 zobowiązanie podmiotu trzeciego
 12. Załącznik nr 7 oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby
 13. zzałącznik nr 8 Klauzula informacyjna
 14. Informacja o skrzynce ePuaP
 15. Informacja o unieważnieniu postępowania

Sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu w 2022 rok

Opublikowano: 29.12.2021
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Indentyfikator na miniportalu
 3. SWZ
 4. Upoważnienie  -dyrektor
 5. Upoważnienie – księgowa
 6. Załącznik nr 1 asortyment ilościowo- cenowy
 7. Załacznik_nr 2_pełnomocnictwo_SWZ_żywnośc
 8. Załącznik nr 3 – oferta
 9. Załącznik nr 4 oświadczenie SWZ żywność
 10. Załącznik nr 5 wzór umowy
 11. Załącznik nr 6 zobowiązanie podmiotu trzeciego
 12. Załącznik nr 7 oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby
 13. załącznik nr 8 Klauzula informacyjna
 14. Informacja o skrzynce ePuaP
 15. Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe .: „Dostarczanie środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu w 2022 r.”

Opublikowano: 21.12.2021
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Zał.-nr-1-formularz-asortymentowo-cenowy
 3. zał.-nr-2-wzór-oferty
 4. zał.-nr-3-wzór-umowy
 5. zał-nr-4-wzór-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu
 6. zał.-nr-5-wzór-oświadczenie-dot.-braku-podstaw-wykluczenia-w-postępowaniu
 7. Załącznik-nr-6-oświadczenie

Sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu w 2022 rok

Opublikowano: 20.12.2021
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Indentyfikator na miniportalu
 3. SWZ
 4. załącznik nr 1 asortyment ilościowo- cenowy
 5. załacznik_nr 2 pełnomocnictwo SWZ żywność
 6. Załącznik nr 3 – oferta
 7. załącznik nr 4 oświadczenie SWZ żywność
 8. Załącznik nr 5 wzór umowy
 9. Upoważnienie dyrektora
 10. Upoważnienie księgowa
 11. Załącznik nr 6 zobowiązanie podmiotu trzeciego
 12. Załącznik nr 7 oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby
 13. Załącznik nr 8 Klauzula informacyjna
 14. Informacja z otwarcia ofert
 15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż autobusu szkolnego

Opublikowano: 13.12.2021

Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1kV – kablowej linii oświetlenia boiska rekreacyjnego (szkolnego) ze słupami oświetleniowymi i szafą SO w miejscowości Skórzec ul. Siedlecka 9

Opublikowano: 21.05.2021
 1. Zaproszenie do składnia ofert
 2. Oferta
 3. Umowa – projekt
 4. Część techniczna
 5. Kosztorys i przedmiar robót
 6. Pismo zmiana wysokości słupów
 7. Zgoda konserwatora
 8. Załącznik mapowy 

Sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu w 2021 r.

Opublikowano: 22.12.2020
 1. Zaproszenie do składania oferty żywność Skórzec 2020 II-3
 2. SIWZ żywność 2021 ZSP Skórzec

    3. Informacja z otwarcia ofert 29.12.2020

   4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 30.12.2020


Dostarczanie środków czystości dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Skórcu w 2021 r.

Opublikowano: 15.12.2020
 1. Zaproszenie do składania oferty
 2. SIWZ środki czystości

    3.Informacja z otwarcia ofert

    4. Informacja o wyborze oferty


Sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu w 2021 r.

Opublikowano: 11.12.2020
 1. Zaproszenie do składania oferty żywność Skórzec 2020 II-3
 2. SIWZ żywność 2021 ZSP Skórzec

    3. Informacja o otwarciu ofert

    4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

    5. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania