DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu w 2021 r.

Opublikowano: 22.12.2020
  1. Zaproszenie do składania oferty żywność Skórzec 2020 II-3
  2. SIWZ żywność 2021 ZSP Skórzec

    3. Informacja z otwarcia ofert 29.12.2020

   4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 30.12.2020


Dostarczanie środków czystości dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Skórcu w 2021 r.

Opublikowano: 15.12.2020
  1. Zaproszenie do składania oferty
  2. SIWZ środki czystości

    3.Informacja z otwarcia ofert

    4. Informacja o wyborze oferty


Sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu w 2021 r.

Opublikowano: 11.12.2020
  1. Zaproszenie do składania oferty żywność Skórzec 2020 II-3
  2. SIWZ żywność 2021 ZSP Skórzec

    3. Informacja o otwarciu ofert

    4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

    5. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania