DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu powstał 1 września 2017 r. Składa się z przedszkola i szkoły podstawowej. Jest placówką przyjazną, która zapewnia dobrą opiekę, rozwija talenty i skutecznie przygotowuje do dorosłości. Jesteśmy po to, aby wyposażać uczniów w wiedzę, umiejętności oraz postawy niezbędne do dalszego kształcenia. Naszym celem jest rozwijanie kreatywności, asertywności i wychowanie dzieci i młodzieży zgodne z wartościami chrześcijańskimi. Pielęgnujemy dziedzictwo kulturowe  oraz doskonalimy funkcjonowanie uczniów w społeczeństwie.


Wpłaty za obiady proszę dokonywać do 5-dnia każdego miesiąca !!!

Opłaty za :  wyżywienie w przedszkolu, godziny dodatkowe w przedszkolu, wyżywienie w  oddziałach 0-8 prosimy uiszczać przelewem lub w sekretariacie szkoły przy ulicy Siedleckiej 9 w nieprzekraczalnym terminie do  5 każdego miesiąca. Numer konta do wpłat: Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec-  77 9194 0007 0055 0143 2000 0820

Konto Rady Rodziców dla przedszkola i szkoły podstawowej  Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec-12 9194 0007 0057 5700 2000 0010


Laboratoria Przyszłości to Program rządowy skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu uzyskał wsparcie w wysokości  117ooo zł.  Zakupiono zestawy urządzeń i pomocy dydaktycznych. Szkoła wzbogaciła bazę wyposażenia o : 2 drukarki 3d z zestawem filamentów, laptopy do obsługi drukarek,  zestawy klocków corbo-edu, aparat fotograficzny z akcesoriami do filmowania  i fotografowania w postaci statywu, gimbala i softboksa, stację lutowniczą, okulary gogle VIAR  do projekcji 3d. Zestawy do robotyki dla klas I-III i IV-VIII. Całość uzupełnia zakup zestawu nagłośnieniowego


Karta zgłoszenia dziecka na obiady

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę

Harmonogram dostępności nauczycieli

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH (POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM) DLA ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W SKÓRCU

Opublikowano: 24.05.2024


Opublikowano: 23.05.2024

 


XXII rajd rowerowy ,,Szlakiem Powstań” do Igań

Opublikowano: 22.05.2024

10 kwietnia 1831 r. (w powstaniu listopadowym) doszło pod Iganiami do bitwy między wojskami polskimi, dowodzonymi przez gen. Ignacego Prądzyńskiego, a oddziałami rosyjskimi pod dowództwem gen. Jerzego Rosena. Decydującym momentem bitwy był atak 5. pułku piechoty, dowodzonego osobiście przez generała Ignacego Prądzyńskiego. Oddziałom tym udało się zdobyć most na rzece Muchawce. Wojska rosyjskie zostały zmuszone do ucieczki. W walce zginęło 4,5 tys. żołnierzy rosyjskich,  straty polskie wynosiły 400 żołnierzy. Dla uczczenia pamięci przodków naszych, walczących dzielnie z moskalami, 22.05.2024 r., odbył się XXII rajd rowerowy do Igań. Wzięło w nim udział 20 rowerzystów. Atrakcją rajdu była jazda drogami przy nowej autostradzie. Rajdowicze odwiedzili pole sławnej bitwy pod Iganiami. Dopisała słoneczna, majowa pogoda . Wyjazd zorganizowali: p.Urszula Napiórkowska, p. Sławomir Batok. Podziękowania dla pana Ryszarda Kruka, emerytowanego nauczyciela naszej szkoły, za  opiekę nad grupą rajdową. GALERIA ZDJĘĆ


 SPRINTEM DO MARATONU

Opublikowano: 22.05.2024

22 maja 2024r. przedszkolaki i dzieci z oddziałów przedszkolnych  dołączyły do grona małych maratończyków biorąc udział w X Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków SPRINTEM DO MARATONU. Ten sportowy projekt jest organizowany przez miesięcznik „Bliżej przedszkola” i  ma na celu popularyzowanie biegów wśród dzieci, aktywnego spędzania czasu oraz upowszechnienie zdrowego stylu życia. Na starcie biegu,  który odbył się na boisku piłkarskim „Naprzodu  Skórzec” stanęło 130 uczestników. Wyścig został poprzedzony krótką rozgrzewką. Wszystkie dzieci z wielkim zaangażowaniem pokonały całą odległość i ukończyły swój bieg. Na mecie każdy uczestnik otrzymał medal i dyplom potwierdzający przynależność do grona małych maratończyków. Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu imprezy.


PIERWSZA POMOC- WAŻNA SPRAWA!!!

Opublikowano: 20.05.2024


Świadczenia z pomocy socjalnej

Opublikowano: 16.05.2024

Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Skórcu  informuje, że  pracownicy  i emeryci  ubiegający  się   o przyznanie świadczeń  z pomocy socjalnej o dofinansowanie do wypoczynku letniego zorganizowanego we własnym zakresie od… do…  proszeni są  o dostarczenie  wymaganej dokumentacji do 31.05.2024 r.


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024

Opublikowano: 10.05.2024

W dniach 14,15,16 maja 2024 roku zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty wg harmonogramu:

 • z języka polskiego 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9.00 – 120 minut (możliwość wydłużenia do 180 minut)
 • z matematyki 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9.00 – 100 minut (możliwość wydłużenia do 150 minut)
 • z języka angielskiego 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9.00 – 90 minut (możliwość wydłużenia do 135 minut).

Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły w dniach egzaminów najpóźniej na 8.30. Przynoszą ze sobą legitymację szkolną, długopisy z czarnym wkładem. Nie wnoszą do sal telefonów komórkowych. Obowiązuje strój galowy.

 • Dla klas I-VII będą prowadzone tylko nieobowiązkowe  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w budynku przy ulicy Siedleckiej 1. 
 • Przedszkole i oddziały przedszkolne pracują zgodnie z planem zajęć.
 • Dowożenie: kurs poranny- bez zmian, kurs powrotny 12.45

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Opublikowano: 1.05.2024

23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji w naszej szkole wykonana została gazetka o historii tego święta, a uczniowie klasy 6a ozdobili drzwi sal lekcyjnych ilustracjami z sentencjami o czytaniu książek. Ponadto w przedszkolu dzieci z grupy Myszek i Smerfów wysłuchały legendy o Warsie i Stawie czytanej przez panią bibliotekarkę. Mamy nadzieję, że każde działanie czytelnicze przybliża uczniów do przyjaźni z książką. Akcje przygotowały nauczycielki języka polskiego i biblioteka szkolna.


233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Opublikowano: 1.05.2024

233 lata temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Według historyka prof. Henryka Samsonowicza, Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego zdaniem, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie. Uroczystą akademię przygotowały: przedszkolaki z p. EdytaWeredą,  klasa 4 b- p. Agnieszka Redosz. Oprawa muzyczna: p. Iwona Dąbrowska, p. Anna Iwanek. Dekoracje :p. Marzena Grochowska, p. Agata Dąbrowska. Obsługa nagłośnienia p. Sławomir Niciporuk i chłopcy z klasy 7b i 5a. Organizacja widowni p. Andrzej Wiącek. Obsługa fotograficzna SKF- Maria Bułygin kl. 5b. GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 


ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2024 „ MNIEJSZY ŚLAD- LEPSZY ŚWIAT”

Opublikowano: 23.04.2024

22 kwietnia obchodzimy Święto Ziemi.  W naszej szkole obchody tego święta rozpoczęły się w piątek. W tym dniu uczniowie klasy VB przedstawili tematyczne słuchowisko. Pragniemy mieć swój udział w ochronie środowiska, w którym żyjemy. Jesteśmy jego częścią i chroniąc je przed zagładą, gwarantujemy sobie lepsze zdrowie, a nawet życie. Kochamy naszą Ziemię, na której rośniemy, która na żywi. A oto kilka czynników, które wpływają na postępujący kryzys naszej planety: zmiany klimatyczne, wzrost populacji, konsumpcjonizm, coraz szybsza urbanizacja, niedobór wody, katastrofy ekologiczne.   Co może uratować Ziemię?                                                                                                                                    

 • zamiana środka transportu z samochodu na rower                                                                                  
 •   warto ograniczyć zużycie wody                                                                                                                                                   
 • należy zrezygnować z kupowania produktów w plastikowych opakowaniach                                             
 • nie kupować nadmiernie rzeczy                                                                                                                                   
 • oszczędzać prąd i wodę                                                                                                                                                     
 • sadzić drzewa   

Uczniowie klasy VIA i VIB  wykonali wiele plakatów związanych z obchodami Dnia Ziemi, które zostały wyeksponowane na pięknej gazetce. Ponadto w klasach zostały przeprowadzone prelekcje, konkursy, oraz akcje zbierania śmieci. W poniedziałek w naszej szkole odbędzie się „Zielony Dzień”   oraz podczas przerw słuchać będziemy piosenek związanych z ochroną środowiska.    

Hanna Chądzyńska   

 


Rekrutacja uzupełniająca

Opublikowano: 22.04.2024

KONKURS PLASTYCZNY "WIELKANOC W MOIM DOMU"

Opublikowano: 20.04.2024

Uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Skórcu brali udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach. Dzieci za pomocą kredek, mazaków, czy farb przedstawiały tradycje i zwyczaje wielkanocne panujące w ich rodzinnych domach.  Pani plastyk Marzena Grochowska oraz Judyta Dołęga motywowały uczniów, dzięki czemu byliśmy najliczniejszą grupą uczestników konkursu. W związku z czym Pani Wicestarosta Małgorzata Cepek osobiście przyjechała do szkoły, aby wręczyć uczniom nagrody w postaci plecaków oraz pamiątkowych dyplomów. Maja i Emilia Kruk – uczennice klasy VII b, których prace zostały wyróżnione, odebrały nagrody w Starostwie Powiatowym w Siedlcach. Gratulujemy naszym uczniom i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konkurach.

Marzena Grochowska i Judyta Dołęga

 


Opublikowano: 16.04.2024


GMINNE ELIMINACJE 40. KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO

Opublikowano: 15.04.2024

15 kwietnia 2024 r. w Skórcu odbyły się gminne eliminacje 40. Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. K. Makuszyńskiego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach oraz Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”.Wszystkich przybyłych do sali konferencyjnej Urzędu Gminy przywitał wójt Jerzy Długosz, który życzył uczestnikom powodzenia. Do konkursu przystąpili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie i Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stanach.
Recytatorom przysłuchiwała się Komisja Konkursowa w składzie: Olga Gajo – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu, Arkadiusz Dołęga – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu, Sławomir Batok – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, Monika Zielińska – bibliotekarz szkolny.
Do eliminacji powiatowych  z naszej szkoły  zakwalifikowały  się uczennice:

 • W kategorii klas IV-VI: Dominika Karasińska.
 •  W kategorii klas VII-VIII: Wiktoria Szadkowska.

Gratulujemy wszystkim biorącym udział w eliminacjach gminnych. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową ufundowaną przez Bibliotekę.
Laureaci eliminacji gminnych będą reprezentować gminę Skórzec w eliminacjach powiatowych konkursu, które odbędą się w dniach 18 i 19 kwietnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcach z/s w Ostrówku.
 GALERIA ZDJĘĆ


SZKOLNE ELIMINACJE 40. KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO

Opublikowano: 13.04.2024

12 kwietnia 2024 r. odbyły się eliminacje szkolne uczniów klas 1-3 i klas 4-8, 40. Konkursu Recytatorskiego  im. Kornela Makuszyńskiego. Do eliminacji gminnych zakwalifikowali się: Natalia Koć i Zosia Trojanowska z klasy 2a oraz Jakub Sadło z klasy 3a. Z klas 4-8 do etapu gminnego zakwalifikowali się:  Dominika Karasińska z klasy 6a  Wiktor Sawicki z klasy 4a , Lena Sawko z klasy 6 a, Karolina Dąbrowska z klasy 7a,  Wiktoria Szadkowska  z klasy 7a. Laureaci szkolnego etapu konkursu wezmą udział w gminnych eliminacjach, które odbędą się w Urzędzie Gminy w Skórcu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu, chęci i odwagi. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

 

 

 


Strzelanie na ,,Dragonie"

Opublikowano: 13.04.2024

12 marca uczniowie klasy 8a i 7b w ramach EDB pojechali na Strzelnicę Dragon w Siedlcach.  Tam poznali technikę zgrywania przyrządów celowniczych, postawy strzeleckiej (siedzącej) i oddawania strzału- praca na języku spustowym. Strzelaliśmy z karabinka pneumatycznego sportowego 4,5 mm oraz KBKS  5,6 mm. Wszyscy cali,  zdrowi i zadowoleni wrócili do szkoły. Wycieczkę zorganizowały panie: Hanna Chądzyńska i Urszula Napiórkowska.

 


Katyń... ocalić od zapomnienia 2024r.

Opublikowano: 11.04.2024

Dzieci i młodzież z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, uczestniczą w programie edukacyjnym „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Z okazji piętnastej edycji tego projektu, 11.04.2024 r., odbyła się  uroczystość upamiętnienia polskich patriotów zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Dąb posadzony w 2010 r. na terenie Gimnazjum w Skórcu uwiecznia postać aspiranta policji państwowej, Aleksandra Bareję, urodzonego w Skórcu, zamordowanego w Twerze, a pochowanego na cmentarzu w Miednoje.  Do grona wyjątkowych gości i współtwórców spotkania należy zaliczyć członków Stowarzyszenia Siedleckie Rodziny Katyńskie z jego przewodniczącym, Romanem Bareją, wnukiem Aleksandra Barei. Władze samorządowe reprezentowała Sekretarz Gminy pani Anna Wiśniewska. Plac obok szkoły stał się symbolicznym miejscem  pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa, Kozielska, Miednoje i innych ośrodków kaźni Polaków na Wschodzie. Uroczystość przygotowały panie: Monika Zielińska,Iwona Dąbrowska, Urszula Napiórkowska, Ewelina Janczak, pan Sławomir Niciporuk z klasą VIIa  i VII b.  Oprawa muzyczna uroczystości : pani Anna Iwanek i pani Iwona Dąbrowska. GALERIA  ZDJĘĆ


Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Helenie Kmieć

Opublikowano: 5.04.2024

04.04.2024 w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Helenie Kmieć- polskiej wolontariuszce, która została zamordowana podczas posługi misyjnej w Boliwii. W konkursie wzięło udział 160 uczestników. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowało się 40 uczniów. W konkursie wzięły udział szkoły: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu, Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii, Zespół Szkół w Zabielu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach,  Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żeliszewie  Podkościelnym, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach i Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – Stany. Wydarzenie to rozpoczęło się od apelu, na którym powitano gości- sponsorów, fundatorów nagrod: księdza kanonika- Kazimierza Jóźwika, Wójta Gminy Skórzec- Jerzego Długosza. Kolejnym etapem był program przygotowany przez koło misyjne działające w szkole. Tematyką programu była biografia Heleny Kmieć. Po uroczystym przywitaniu rozpoczął się konkurs. O godzinie 11.00, po napisaniu testów, uczniowie udali się do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona Msza święta w intencji rychłej beatyfikacji Heleny Kmieć. Po Mszy świętej odbył się poczęstunek w domu parafialnym i podsumowanie konkursu. Laureatami konkursu zostali uczniowie ZSP Skórzec, którzy otrzymali nagrody w postaci bonów podarunkowych: Lena Sawko I miejsce; Milena Bogucka II miejsce, Alicja Wereda III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia. Dziękujemy sponsorom, dyrekcji, Gminie Skórzec, księdzu proboszczowi za taką wspaniałą akcję i propagowanie postawy Heleny Kmieć. Konkurs przygotowały i zorganizowały katechetki s. Sylwia Wójtowicz i p. Izabela Sadokierska. GALERIA ZDJĘĆ


Zdrowe śniadanie w szkole

Opublikowano: 5.04.2024


EURO TALENT SHOW

Opublikowano: 5.04.2024

Uczniowie naszej szkoły Łucja Kiełczykowska, Dominika Karasińska, Hanna Chmielak oraz Bartłomiej Strzaliński wzięli udział w III Powiatowym Festiwalu Piosenki Europejskiej EURO TALENT SHOW organizowanym przez szkołę językową Eurolingua Siedlce. Hanna Chmielak zajęła III miejsce w kategorii klas IV- VI. Wszystkim uczestnikom gratulujemy występów.

 

 

 


40. Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży im. K. Makuszyńskiego

Opublikowano: 4.04.2024


Opublikowano: 29.03.2024


W bibliotece nie tylko z książką

Opublikowano: 28.03.2024

 Uczniowie klasy 4b spędzili popołudnie w bibliotece grając, rysując i układając puzzle. W ten sposób poznali różnorodne formy zabawy i integracji klasowej.


Wyniki rekrutacji 2024/2025 

Opublikowano: 25.03.2024
  • Listy dzieci zakwalifikowanych w pierwszej rekrutacji do grup przedszkolnych i klasy pierwszej dostępne są w szkole. 
  • Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych  do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego o wypełnienie deklaracji potwierdzenia woli zapisu dziecka i przekazania do sekretariatu szkoły w terminie do dnia 10 kwietnia 2024.
  • Deklaracja potwierdzenia woli

Światowy Dzień Wody

Opublikowano: 25.03.2024

22 marca obchodziliśmy w szkole Dzień Wody. Jest to międzynarodowy dzień ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1993 roku. Ma on na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie czystej wody i promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. W naszej szkole na korytarzu została zaprezentowana gazetka tematyczna. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali audycję pt. ”Woda w naszym otoczeniu”. Na lekcjach biologii, przyrody były omawiane zasady wykorzystania wody przez człowieka. Uczniowie przygotowali plakaty nt. „W jaki sposób możemy oszczędzać wodę?” Również tego dnia uczniowie wyjechali na basen. Uczyli się pływać oraz relaksowali się podczas zabaw w wodzie.


Older Entries »