DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu powstał 1 września 2017 r. Składa się z przedszkola i szkoły podstawowej. Jest placówką przyjazną, która zapewnia dobrą opiekę, rozwija talenty i skutecznie przygotowuje do dorosłości. Jesteśmy po to, aby wyposażać uczniów w wiedzę, umiejętności oraz postawy niezbędne do dalszego kształcenia. Naszym celem jest rozwijanie kreatywności, asertywności i wychowanie dzieci i młodzieży zgodne z wartościami chrześcijańskimi. Pielęgnujemy dziedzictwo kulturowe  oraz doskonalimy funkcjonowanie uczniów w społeczeństwie.


RODO- ZDALNE NAUCZANIE -UCZEŃ

RODO- ZDALNE NAUCZANIE – NAUCZYCIEL

Wpłaty elektroniczne za wyżywienie

Opłaty za :  wyżywienie w przedszkolu, godziny dodatkowe w przedszkolu, wyżywienie w  oddziałach 0-8 prosimy uiszczać przelewem lub w sekretariacie szkoły przy ulicy Siedleckiej 9 w nieprzekraczalnym terminie do  5 każdego miesiąca. Numer konta do wpłat: Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec-  77 9194 0007 0055 0143 2000 0820

Konto Rady Rodziców dla przedszkola i szkoły podstawowej

 Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec-12 9194 0007 0057 5700 2000 0010

 


Konkurs plastyczny Maludas - zaproszenie

Opublikowano: 6.05.2021

Sklep z zabawkami Maludas organizuje drugą edycje konkursu! Tym razem temat dotyczy troski o środowisko, a hasłem przewodnim jest: ,,Ziemia – planeta marzeń”. Dbanie o ekosystem staje się w świadomości wielu osób niezwykle ważne, bowiem z roku na rok środowisko ulega większej degradacji, dlatego warto edukować w tym zakresie dzieci od najmłodszych lat.

Co trzeba zrobić? Aby wziąć udział w konkursie, należy za pomocą dowolnej metody plastycznej przedstawić to, jak dbasz o środowisko. Segregacja śmieci, oszczędzanie wody, zakupy z torbą wielokrotnego użytku – dzieci mają wiele możliwości! A wszystko w trosce o Matkę Naturę.

Czytaj więcej…


Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkole

Opublikowano: 30.04.2021

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Klasy IV-VIII do 16 maja br. pozostają bez zmian (kształcenie na odległość).

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50% / 50 %).

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Opublikowano: 30.04.2021

230 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Według historyka prof. Henryka Samsonowicza, Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego zdaniem, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

„Ustawa Rządowa (…) była przedmiotem podziwu światłych środowisk europejskich jako druga ustawa tego rodzaju na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, uchwalonej w roku 1787. Mimo jej unicestwienia pozostawiła ważne przesłanie dla Polaków na przyszłość, jak osiągać bez przemocy porozumienie w podstawowych dla dobra publicznego sprawach” – pisze prof. Piotr Ugniewski w artykule „Jak uchwalono Konstytucję 3 Maja”. (PAP)


Konstytucja 3 Maja

Opublikowano: 29.04.2021

Klasa III a przygotowała i zaprezentowała apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, który od dawna wpisuje się w kalendarz uroczystości szkolnych. Ma on na celu uzmysłowić wszystkim jak ważną rolę i znaczenie mają: Ojczyzna i Patriotyzm. Zapraszamy do obejrzenia. Opracowała p. Magdalena Susfał-Kowalczyk


Święto Konstytucji 3 Maja

Opublikowano: 29.04.2021

W tym roku mija 230 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja. Był to najważniejszy akt prawny w ówczesnej Polsce. Nasz kraj w XVIII wieku pogrążony był w wielkim kryzysie spowodowanym nieudolną polityką polskiej szlachty, która nie dbała o interes państwa, a jedynie o własne korzyści. Trudną sytuację naszego kraju pogłębiała bardzo słaba pozycja króla, który bez zgody stanu szlacheckiego nie mógł podejmować żadnych decyzji państwowych. W tym samym czasie nasi sąsiedzi Rosja, Prusy i Austria przeprowadziły wielkie reformy, które wzmocniły te państwa i pozwoliły na utrzymywanie kilkusettysięcznych armii. Taka sytuacja doprowadziła do I rozbioru Polski w 1772 roku. Polscy patrioci zdawali sobie sprawę, że bez gruntownych reform kraj dalej będzie pogrążał się w chaosie. Podjęto więc kroki zmierzające do poprawy sytuacji politycznej, a uwieńczeniem tych działań była ustawa rządowa uchwalona przez Sejm Wielki w roku 1791 zwana konstytucją 3 maja. Niestety przeciwnicy konstytucji, a jednocześnie zwolennicy „złotej wolności szlacheckiej” w porozumieniu z carycą Katarzyną II doprowadzili do zawiązania konfederacji targowickiej, w wyniku której zasady konstytucji zostały unieważnione, co w konsekwencji doprowadziło do II rozbioru Polski w 1793  roku. Opracowali p. Edyta Surowiec i p. Sławomir Niciporuk. 


POLSKA TO MOJA OJCZYZNA

Opublikowano: 29.04.2021

W maju obchodzimy święta: 

1 maja  Święto Pracy 

2 maja  Święto Flagi Państwowej 

3 maja  Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 

Polska jest naszą Ojczyzną i pamiętamy o ważnych dla naszego kraju świętach. Przypominają one nam, byśmy pozostali wierni wartościom, które w ciężkich dla naszego narodu chwilach ocaliły nas i dały nadzieję na odzyskanie utraconej wolności i niepodległości.  Z okazji świąt majowych uczniowie klasy Ia z p. Elżbietą Karwowską i p. Katarzyną Pióro  przygotowali część artystyczną. 

 


Opublikowano: 28.04.2021
Panie Monika Zielińska i Urszula Napiórkowska przed zbliżającymi się majowymi świętami – Święto Pracy, Święto Flagi i Święto 3 Maja, sprzątały i dekorowały groby żołnierskie na lokalnym cmentarzu, którymi od lat opiekuje się Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skórcu.
 

Postępowanie uzupełniające rekrutacji   do przedszkola

Opublikowano: 28.04.2021

Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Skórcu przypomina, że od 26 kwietnia do 7 maja 2021 trwa postępowanie uzupełniające rekrutacji   do przedszkola, oddziałów przedszkolnym oraz klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i do oddziałów przedszkolnych  zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

Druki dostępne na stronie internetowej   i w sekretariacie szkoły.


Akademia Lubella

Opublikowano: 26.04.2021
Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w programie edukacyjnym Akademia Lubella. W ramach programu w klasach odbyły się lekcje na temat zdrowego stylu życia, komponowania zdrowych posiłków i niemarnowania żywności. Lekcje przeprowadzili wychowawcy i p. pedagog. Uczniowie klasy 4a, 5a, 6a i 8b wykonali wyzwanie, gdzie mieli samodzielnie przygotować zdrowy posiłek dla siebie lub członka rodziny. Zapraszam do obejrzenia galerii. Urszula Napiórkowska
 

 Harmonogram nauki hybrydowej od 26 do 30 kwietnia 2021r.

Opublikowano: 25.04.2021

Harmonogram nauki hybrydowej klas I:

  • 26 – 27 kwietnia – zajęcia stacjonarne klasa I a, zajęcia zdalne – klasa I b i I c
  • 28 – 29 kwietnia – zajęcia stacjonarne klasa I b, zajęcia zdalne – klasa I a i I c
  • 30 kwietnia – zajęcia stacjonarne klasa I c, zajęcia zdalne – klasa I a i I b

Harmonogram nauki hybrydowej klas II i III:

  • 26 – 27 kwietnia – zajęcia stacjonarne klasa II b, III b,  zajęcia zdalne – klasa II a i III a
  • 28 – 29 kwietnia – zajęcia stacjonarne klasa II a, III a,  zajęcia zdalne – klasa II b i III b
  • 30 kwietnia – zajęcia stacjonarne klasa II b, III b,  zajęcia zdalne – klasa II a i III a

 Klasy I    – zajęcia stacjonarne, zgodnie z planem lekcji, ul. Siedlecka 1, wejście główne do budynku

 Klasy II    – zajęcia stacjonarne, zgodnie z planem lekcji, ul. Siedlecka 1, sala nr 35, wejście do budynku od Sali gimnastycznej

Klasy  III   –  zajęcia stacjonarne, zgodnie z planem lekcji, ul.  l. Siedlecka 9, sala nr 21

    Zajęcia w formie zdalnej będą odbywały się zgodnie z planem lekcji, tak, jak dotychczas, z wykorzystaniem platformy MS Teams


Dzień Ziemi to wydarzenie obchodzone 22 kwietnia niemal na całym świecie.

Opublikowano: 24.04.2021

Dzień Ziemi to wydarzenie obchodzone 22 kwietnia niemal na całym świecie. Celem tego wyjątkowego święta, jest zwrócenie uwagi mieszkańców naszej Ziemi, na problemy związane z ochroną środowiska
i promowanie postaw ekologicznych. Dzieci z “zerówek” doskonale wiedzą ,w jaki sposób i jakie działania podejmować, by poprawić stan naszego środowiska, ponieważ tego dnia nauczycielki klas panie: Barbara Cielemęcka, Urszula Seremak oraz Judyta Dołęga zorganizowały dla swoich uczniów spacer, który sprawił, że wokół naszej szkoły zrobiło się naprawdę czysto.

Nie mogło też zabraknąć części artystycznej były życzenia i piosenki dla NASZEJ KOCHANEJ PLANETY ZIEMI.

 

 


DZIEŃ  ZIEMI

Opublikowano: 24.04.2021

W klasie 1 a został przeprowadzony cykl zajęć na temat ochrony przyrody. Uczniowie z okazji Dnia Ziemi wykonali plakaty, w których apelują, aby wszyscy ludzie troszczyli się o planetę Ziemię. Wykonali również eko zabawki tj. zajączki i latawce. Uczymy się od najmłodszych lat, że należy dbać o przyrodę, ponieważ chcemy żyć w pięknym i zdrowym środowisku.

To wyjątkowe święto  ma uświadamiać ludzi na całym świecie, jak ważne jest dbanie o naszą planetę.                                                                  

     Elżbieta Karwowska, Katarzyna Pióro

 

 


Dzień Ziemi w klasie 2 b

Opublikowano: 22.04.2021

Świętując Dzień Ziemi  22 kwietnia uczniowie klasy 2 b obejrzeli interesującą prezentację na temat potrzeby ochrony środowiska naturalnego oraz wspólnie zredagowali Kodeks Ekologa. Wykonali również piękne prace plastyczne. W tym dniu zachęceni przez wychowawcę- Urszulę Sitarz spędzili wolny czas bliżej Ziemi czytając lektury w otoczeniu wiosennej przyrody. Każde z dzieci ułożyło życzenia dla naszej planety i założyło nawykownik w celu utrwalania nawyków związanych z ochroną środowiska takich jak segregowanie śmieci, oszczędzanie energii elektrycznej i wody. 


Dzień Ziemi

Opublikowano: 22.04.2021

Z okazji Światowego Dnia Ziemi, w ramach korelacji przedmiotowej biologia-plastyka z inicjatywy p. H. Chądzyńskiej, nasza młodzież obejrzała werbinar -“Chroń Ziemię” i wykonała tematyczne plakaty. Najlepsze umieszczamy poniżej.


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Opublikowano: 21.04.2021

23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich . Data została nieprzypadkowo. W tym dniu w 1616 roku zmarli William Szekspir, Miguel de Cervantes oraz historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega. W tym dniu również przypada rocznica urodzin wybitnych pisarzy, między innymi Vladimira Nabokova. Pierwszy raz obchody tego święta odbyły się w 1926 roku w Walencji. Obecnie święto obchodzone jest w ponad stu krajach na świecie. Tego dnia świętują autorzy, wydawnictwa i księgarnie. Jednak 23 kwietnia to przede wszystkim święto czytelników.

Największe obchody Światowego Dnia Książki odbywają się w Hiszpanii. Już od rana na ulicach hiszpańskich miast pojawiają się stragany pełne kwiatów i książek. Hiszpańska para królewska wręcza Nagrodę Cervantesa, autora „Don Kichota”. Nagrodę od 1976 roku otrzymuje wybitny pisarz hiszpańskojęzyczny. Tradycją jest czytanie przez dwie doby „Don Kichota”. W Polsce dzień ten obchodzony jest od 2007 roku i jak w innych krajach, tak i u nas organizowane są liczne imprezy czytelnicze, mające na celu promocję czytelnictwa i ochronę praw autorskich.


Older Entries »