DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu powstał 1 września 2017 r. Składa się z przedszkola i szkoły podstawowej. Jest placówką przyjazną, która zapewnia dobrą opiekę, rozwija talenty i skutecznie przygotowuje do dorosłości. Jesteśmy po to, aby wyposażać uczniów w wiedzę, umiejętności oraz postawy niezbędne do dalszego kształcenia. Naszym celem jest rozwijanie kreatywności, asertywności i wychowanie dzieci i młodzieży zgodne z wartościami chrześcijańskimi. Pielęgnujemy dziedzictwo kulturowe  oraz doskonalimy funkcjonowanie uczniów w społeczeństwie.


Wpłaty za obiady proszę dokonywać do 5-dnia każdego miesiąca !!!

Opłaty za :  wyżywienie w przedszkolu, godziny dodatkowe w przedszkolu, wyżywienie w  oddziałach 0-8 prosimy uiszczać przelewem lub w sekretariacie szkoły przy ulicy Siedleckiej 9 w nieprzekraczalnym terminie do  5 każdego miesiąca. Numer konta do wpłat: Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec-  77 9194 0007 0055 0143 2000 0820

Konto Rady Rodziców dla przedszkola i szkoły podstawowej  Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec-12 9194 0007 0057 5700 2000 0010


Laboratoria Przyszłości to Program rządowy skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu uzyskał wsparcie w wysokości  117ooo zł.  Zakupiono zestawy urządzeń i pomocy dydaktycznych. Szkoła wzbogaciła bazę wyposażenia o : 2 drukarki 3d z zestawem filamentów, laptopy do obsługi drukarek,  zestawy klocków corbo-edu, aparat fotograficzny z akcesoriami do filmowania  i fotografowania w postaci statywu, gimbala i softboksa, stację lutowniczą, okulary gogle VIAR  do projekcji 3d. Zestawy do robotyki dla klas I-III i IV-VIII. Całość uzupełnia zakup zestawu nagłośnieniowego


Karta zgłoszenia dziecka na obiady

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę

Harmonogram dostępności nauczycieli

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH (POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM) DLA ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W SKÓRCU

Rekrutacja uzupełniająca

Opublikowano: 22.04.2024

Opublikowano: 16.04.2024


GMINNE ELIMINACJE 40. KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO

Opublikowano: 15.04.2024

15 kwietnia 2024 r. w Skórcu odbyły się gminne eliminacje 40. Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. K. Makuszyńskiego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach oraz Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”.Wszystkich przybyłych do sali konferencyjnej Urzędu Gminy przywitał wójt Jerzy Długosz, który życzył uczestnikom powodzenia. Do konkursu przystąpili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie i Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stanach.
Recytatorom przysłuchiwała się Komisja Konkursowa w składzie: Olga Gajo – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu, Arkadiusz Dołęga – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu, Sławomir Batok – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, Monika Zielińska – bibliotekarz szkolny.
Do eliminacji powiatowych  z naszej szkoły  zakwalifikowały  się uczennice:

 • W kategorii klas IV-VI: Dominika Karasińska.
 •  W kategorii klas VII-VIII: Wiktoria Szadkowska.

Gratulujemy wszystkim biorącym udział w eliminacjach gminnych. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową ufundowaną przez Bibliotekę.
Laureaci eliminacji gminnych będą reprezentować gminę Skórzec w eliminacjach powiatowych konkursu, które odbędą się w dniach 18 i 19 kwietnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcach z/s w Ostrówku.
 GALERIA ZDJĘĆ


SZKOLNE ELIMINACJE 40. KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO

Opublikowano: 13.04.2024

12 kwietnia 2024 r. odbyły się eliminacje szkolne uczniów klas 1-3 i klas 4-8, 40. Konkursu Recytatorskiego  im. Kornela Makuszyńskiego. Do eliminacji gminnych zakwalifikowali się: Natalia Koć i Zosia Trojanowska z klasy 2a oraz Jakub Sadło z klasy 3a. Z klas 4-8 do etapu gminnego zakwalifikowali się:  Dominika Karasińska z klasy 6a  Wiktor Sawicki z klasy 4a , Lena Sawko z klasy 6 a, Karolina Dąbrowska z klasy 7a,  Wiktoria Szadkowska  z klasy 7a. Laureaci szkolnego etapu konkursu wezmą udział w gminnych eliminacjach, które odbędą się w Urzędzie Gminy w Skórcu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu, chęci i odwagi. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

 

 

 


Strzelanie na ,,Dragonie"

Opublikowano: 13.04.2024

12 marca uczniowie klasy 8a i 7b w ramach EDB pojechali na Strzelnicę Dragon w Siedlcach.  Tam poznali technikę zgrywania przyrządów celowniczych, postawy strzeleckiej (siedzącej) i oddawania strzału- praca na języku spustowym. Strzelaliśmy z karabinka pneumatycznego sportowego 4,5 mm oraz KBKS  5,6 mm. Wszyscy cali,  zdrowi i zadowoleni wrócili do szkoły. Wycieczkę zorganizowały panie: Hanna Chądzyńska i Urszula Napiórkowska.

 


Katyń... ocalić od zapomnienia 2024r.

Opublikowano: 11.04.2024

Dzieci i młodzież z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, uczestniczą w programie edukacyjnym „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Z okazji piętnastej edycji tego projektu, 11.04.2024 r., odbyła się  uroczystość upamiętnienia polskich patriotów zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Dąb posadzony w 2010 r. na terenie Gimnazjum w Skórcu uwiecznia postać aspiranta policji państwowej, Aleksandra Bareję, urodzonego w Skórcu, zamordowanego w Twerze, a pochowanego na cmentarzu w Miednoje.  Do grona wyjątkowych gości i współtwórców spotkania należy zaliczyć członków Stowarzyszenia Siedleckie Rodziny Katyńskie z jego przewodniczącym, Romanem Bareją, wnukiem Aleksandra Barei. Władze samorządowe reprezentowała Sekretarz Gminy pani Anna Wiśniewska. Plac obok szkoły stał się symbolicznym miejscem  pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa, Kozielska, Miednoje i innych ośrodków kaźni Polaków na Wschodzie. Uroczystość przygotowały panie: Monika Zielińska,Iwona Dąbrowska, Urszula Napiórkowska, Ewelina Janczak, pan Sławomir Niciporuk z klasą VIIa  i VII b.  Oprawa muzyczna uroczystości : pani Anna Iwanek i pani Iwona Dąbrowska. GALERIA  ZDJĘĆ


Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Helenie Kmieć

Opublikowano: 5.04.2024

04.04.2024 w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Helenie Kmieć- polskiej wolontariuszce, która została zamordowana podczas posługi misyjnej w Boliwii. W konkursie wzięło udział 160 uczestników. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowało się 40 uczniów. W konkursie wzięły udział szkoły: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu, Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii, Zespół Szkół w Zabielu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach,  Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żeliszewie  Podkościelnym, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach i Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – Stany. Wydarzenie to rozpoczęło się od apelu, na którym powitano gości- sponsorów, fundatorów nagrod: księdza kanonika- Kazimierza Jóźwika, Wójta Gminy Skórzec- Jerzego Długosza. Kolejnym etapem był program przygotowany przez koło misyjne działające w szkole. Tematyką programu była biografia Heleny Kmieć. Po uroczystym przywitaniu rozpoczął się konkurs. O godzinie 11.00, po napisaniu testów, uczniowie udali się do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona Msza święta w intencji rychłej beatyfikacji Heleny Kmieć. Po Mszy świętej odbył się poczęstunek w domu parafialnym i podsumowanie konkursu. Laureatami konkursu zostali uczniowie ZSP Skórzec, którzy otrzymali nagrody w postaci bonów podarunkowych: Lena Sawko I miejsce; Milena Bogucka II miejsce, Alicja Wereda III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia. Dziękujemy sponsorom, dyrekcji, Gminie Skórzec, księdzu proboszczowi za taką wspaniałą akcję i propagowanie postawy Heleny Kmieć. Konkurs przygotowały i zorganizowały katechetki s. Sylwia Wójtowicz i p. Izabela Sadokierska. GALERIA ZDJĘĆ


Zdrowe śniadanie w szkole

Opublikowano: 5.04.2024


EURO TALENT SHOW

Opublikowano: 5.04.2024

Uczniowie naszej szkoły Łucja Kiełczykowska, Dominika Karasińska, Hanna Chmielak oraz Bartłomiej Strzaliński wzięli udział w III Powiatowym Festiwalu Piosenki Europejskiej EURO TALENT SHOW organizowanym przez szkołę językową Eurolingua Siedlce. Hanna Chmielak zajęła III miejsce w kategorii klas IV- VI. Wszystkim uczestnikom gratulujemy występów.

 

 

 


40. Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży im. K. Makuszyńskiego

Opublikowano: 4.04.2024


Opublikowano: 29.03.2024


W bibliotece nie tylko z książką

Opublikowano: 28.03.2024

 Uczniowie klasy 4b spędzili popołudnie w bibliotece grając, rysując i układając puzzle. W ten sposób poznali różnorodne formy zabawy i integracji klasowej.


Wyniki rekrutacji 2024/2025 

Opublikowano: 25.03.2024
  • Listy dzieci zakwalifikowanych w pierwszej rekrutacji do grup przedszkolnych i klasy pierwszej dostępne są w szkole. 
  • Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych  do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego o wypełnienie deklaracji potwierdzenia woli zapisu dziecka i przekazania do sekretariatu szkoły w terminie do dnia 10 kwietnia 2024.
  • Deklaracja potwierdzenia woli

Światowy Dzień Wody

Opublikowano: 25.03.2024

22 marca obchodziliśmy w szkole Dzień Wody. Jest to międzynarodowy dzień ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1993 roku. Ma on na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie czystej wody i promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. W naszej szkole na korytarzu została zaprezentowana gazetka tematyczna. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali audycję pt. ”Woda w naszym otoczeniu”. Na lekcjach biologii, przyrody były omawiane zasady wykorzystania wody przez człowieka. Uczniowie przygotowali plakaty nt. „W jaki sposób możemy oszczędzać wodę?” Również tego dnia uczniowie wyjechali na basen. Uczyli się pływać oraz relaksowali się podczas zabaw w wodzie.


Wielkanocna zbiórka żywności

Opublikowano: 25.03.2024

W okresie przedświątecznym w naszym Zespole odbyła się wielkanocna zbiórka żywności. W akcji prowadzonej we współpracy z Hufcem ZHP „Podlasie” w Siedlcach wzięli udział wielu uczniów, którym za szczodrość i dobre serce bardzo dziękujemy. Równocześnie trwała także sprzedaż kartek dobroczynnych, z której dochód zostanie przekazany Fundacji „Sursum Corda” na leczenie i rehabilitację odób niepełnosprawnych. Wszystkim dziękujemy za pomoc i zaangażowanie. Szkolne Koło Wolontariatu.


Opublikowano: 24.03.2024


Mam Talent 2024 r.

Opublikowano: 21.03.2024

21.03.2024 r. , z okazji Dnia Wiosny, uczniowie naszej szkoły  zaprezentowali się w  X edycji szkolnego programu ,,Mam Talent”.  Występy trwały ponad 2 godziny. Konferansjerkę przygotowała i prowadziła Julita Cabaj z klasy  8b. Gwiazdy muzyki i  tańca zagrały, zaśpiewały i wytańczyły swoje przeboje. Szkolne malarki i malarze zaprezentowali obrazy. Łącznie wystąpiło  90 uczniów w różnych formach twórczości. Podziękowania dla nauczycieli i wychowawców klas za przygotowanie talentów do występów. Szczególne podziękowania dla maluchów z przedszkola i zerówek za  radość i żywiołowość. Program przygotowali: Iwona Dąbrowska p. Anna Iwanek i p. Sławomir Batok. Galeria zdjęć

 


Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny

Opublikowano: 14.03.2024

14 marca w naszej szkole odbyła się kampania społeczna zorganizowania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu, pan Wojciech Zagorzałek uroczyście przywitał: pana Jerzego Długosza- Wójta Gminy Skórzec, pana Dariusza Stopę- Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, pana Radosława Strzalińskiego- Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach oraz pracowników Urzędu Marszałkowego w Warszawie i  WORD w Siedlcach. Wójt Gminy Skórzec- pan Jerzy Długosz podziękował władzom samorządowym Województwa Mazowieckiego za cenną inicjatywę edukacyjną. Podczas zajęć uczniowie klas IV i V wzięli udział w trzech panelach dydaktycznych promujących bezpieczeństwo i otrzymali elementy odblaskowe. Pierwszy panel to nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzona przez dwóch ratowników medycznych, drugi to interaktywny wykład o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a trzeci to przejazd dzieci po rowerowym torze przeszkód. GALERIA ZDJĘĆ

 


Harmonogram rekrutacji do szkoły i przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Opublikowano: 11.03.2024

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skórzec.

Termin składania  kart zgłoszeń i wniosków o przyjęcie  26.02.2024- 15.03.2024

 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I
 2. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
 3. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Harmonogram pracy szkoły w czasie rekolekcji wielkopostnych

Opublikowano: 11.03.2024

W dniach 18.03-20.03.2024 r. odbędą się rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły. Szkoła pracuje według następującego harmonogramu:

 • Przedszkole i oddziały przedszkolne pracują zgodnie z planem zajęć.
 • Dla klas I-III prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy przy ul. Siedleckiej 1 w godzinach 7.00-17.00. Uczniowie  pod opieką nauczycieli udają się  do kościoła parafialnego. Obiad po powrocie z kościoła.
 • Dla klas IV-VIII prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 7.30-15.30  w świetlicy przy ul. Siedleckiej 9. Uczniowie  pod opieką nauczycieli udają się  do kościoła parafialnego. Obiad po powrocie z kościoła.
 • Autobus poranny  według dotychczasowego rozkładu, powrotny dla uczniów dowożonych o godzinie 13.00 i 15.30 -drugi kurs.
 • Rodzice tych uczniów, którzy w dniach rekolekcji nie będą jedli obiadów, proszeni są o zgłoszenie odpisów do sekretariatu.

Zachęcamy do czytania

Opublikowano: 10.03.2024

W ostatnich dniach uczniowie z klas IVa i IVb na lekcjach języka polskiego przygotowali plakaty zachęcające do czytania. W swoich pracach zamieścili wiele argumentów, które przekonują do sięgnięcia po książkę. Czytanie jest jedną z form spędzania wolnego czasu, dlatego zapraszamy do odwiedzenia biblioteki i znalezienia czegoś dla siebie. Uczniowie wykonali prace pod kierunkiem pań: Beaty Janowskiej, Moniki Zielińskiej, Agaty Dąbrowskiej i Katarzyny Pióro.


Wycieczka klas pierwszych do Siedlec

Opublikowano: 10.03.2024

 01.03.2024r, uczniowie klas pierwszych wyjechali na wycieczkę do Siedlec. W kinie Helios obejrzeli film pt.” Pies i kot”. Odwiedzili również „Kulinarne Poddasze”. Podczas zorganizowanych tam zajęć poznali różne rodzaje ciast, zajmowali się ich dekorowaniem. Samodzielnie przygotowali tartę z wieloma dodatkami, którą później ze smakiem zjedli. Wycieczka dostarczyła wiele emocji i wrażeń. Wyjazd zorganizowały: p.Aneta Duk- Czeluścińska,p. J. Burakowska, p. E. Karwowska.


Opublikowano: 8.03.2024


Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada wiedzy o Św. Maksymilianie Kolbe

Opublikowano: 3.03.2024

29.02.2024 r. w Siedlcach odbył się etap diecezjalny Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady wiedzy o Św. Maksymilianie Kolbe naszą szkołę reprezentowały: Krasnodębska Natalia 6a, Sawko Lena 6a oraz Aleksander Mędza z klasy 7a. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem katechetki s. Sylwii Wójtowicz. Podziękowania należą się również p. Izabeli Sadokierskiej za opiekę podczas olimpiady, a także rodzicom za przywiezienie uczniów do Siedlec.


Strzelanie na ,,Dragonie" kl VIII b

Opublikowano: 2.03.2024

1 marca uczniowie klasy 8b w ramach edukacji dla bezpieczeństwa pojechali na Strzelnicę Dragon w Siedlcach.  Poznali technikę zgrywania przyrządów celowniczych, postawy strzeleckiej (siedzącej) i oddawania strzału- praca na języku spustowym. Strzelaliśmy z karabinka pneumatycznego sportowego 4,5 mm oraz KBKS  5,6 mm. Wszyscy doskonale radzili sobie z bronią a niektórzy mieli bardzo dobrą celność i skupienie, może to nasi przyszli żołnierze? Wycieczkę zorganizowały panie: Hanna Chądzyńska i Urszula Napiórkowska.  Galeria zdjęć


Older Entries »