DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu powstał 1 września 2017 r. Składa się z przedszkola i szkoły podstawowej. Jest placówką przyjazną, która zapewnia dobrą opiekę, rozwija talenty i skutecznie przygotowuje do dorosłości. Jesteśmy po to, aby wyposażać uczniów w wiedzę, umiejętności oraz postawy niezbędne do dalszego kształcenia. Naszym celem jest rozwijanie kreatywności, asertywności i wychowanie dzieci i młodzieży zgodne z wartościami chrześcijańskimi. Pielęgnujemy dziedzictwo kulturowe  oraz doskonalimy funkcjonowanie uczniów w społeczeństwie.


RODO- ZDALNE NAUCZANIE -UCZEŃ

RODO- ZDALNE NAUCZANIE – NAUCZYCIEL

Wpłaty elektroniczne za wyżywienie

Opłaty za :  wyżywienie w przedszkolu, godziny dodatkowe w przedszkolu, wyżywienie w  oddziałach 0-8 prosimy uiszczać przelewem lub w sekretariacie szkoły przy ulicy Siedleckiej 9 w nieprzekraczalnym terminie do  5 każdego miesiąca. Numer konta do wpłat: Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec-  77 9194 0007 0055 0143 2000 0820

Konto Rady Rodziców dla przedszkola i szkoły podstawowej

 Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec-12 9194 0007 0057 5700 2000 0010

 


VI  Spartakiada Integracyjna- 21.09.2021 r.

Opublikowano: 21.09.2021

 

21 września w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu odbyła się  VI  Spartakiada Integracyjna. Podczas imprezy, w rozgrywkach sportowych, stanęły w szranki osoby o różnym stopniu sprawności z 5 placówek diecezji  siedleckiej. Organizatorami imprezy byli: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu  i  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórcu. Spartakiadzie patronował Wójt Gminy Skórzec- Jerzy Długosz.  Sportowcom przygotowano siedem konkurencji sprawnościowych. Zwycięskim drużynom wręczono  pamiątkowe puchary a wszyscy  uczestnicy spartakiady otrzymali pamiątkowe medale.

GALERIA  ZDJĘĆ


Amerykanki w naszej wszkole

Opublikowano: 19.09.2021

W dniach od 13 do 17 września 2021 w naszej szkole gościli Amerykańscy wolontariusze z międzynarodowej organizacji Global Volunteers. Celem ich przyjazdu była pomoc w nauce języka angielskiego. Kendra i Sandy stały się „żywą lekcją” tego języka, bo kto inny, jak nie native speakerzy zaprezentują lepiej swój język i kulturę. Wolontariuszki przede wszystkim ćwiczyły umiejętności komunikacyjne z uczniami, opowiadali o swoim kraju, o symbolach narodowych, z kolei nasi uczniowie przedstawiali swoje rodziny, mówili o zainteresowaniach i swoim kraju. Zdarzało się, że 1 lekcja mijała w okamgnieniu i zawsze pozostawał niedosyt, że „jeszcze nie powiedzieliśmy im o tym i o tym…”. Bardzo ciekawymi zajęciami okazały się te, omawiające elementy historii Stanów Zjednoczonych, prezentujące sylwetki najsławniejszych Amerykanów, początki istnienia kraju, wojnę o niepodległość, niewolnictwo, czy wojnę domową. W ramach ogólnopolskiej akcji czytania dzieciom, Kendra czytała uczniom klasy 2 a historię pt. „Three Little Pigs”, co również było niecodziennym wydarzeniem.

Cieszymy się, że wizyta Amerykanów została też miło przyjęta wśród dyrekcji naszej szkoły oraz nauczycieli, którzy również mieli okazję porozmawiania po angielsku. Wspólnie spędzony czas na długo pozostanie w naszej pamięci…


82. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Opublikowano: 17.09.2021

We wrześniu 1939 r. armie Niemiec i Związku Sowieckiego najechały Polskę, rozpoczynając drugą wojnę światową. Agresja była konsekwencją zawartego 23 sierpnia paktu Ribbentrop – Mołotow. Polscy jeńcy wojenni trafili m.in. do sowieckich obozów. Niemcy wraz ze Słowacją zaatakowali 1 września 1939 roku, a Sowieci – 17 września. Kraj został podzielony między okupantów, których celem było zniszczenie narodu polskiego i ostateczna likwidacja Rzeczypospolitej.    Polacy na zajętych przez Sowietów ziemiach poddani byli licznym represjom. Tracili mienie, wolność i życie. Przedstawiciele polskich elit: żołnierze, policjanci, urzędnicy, padli ofiarą zaplanowanej serii zbrodni, której symbolem stał się Katyń.


Bezpieczna droga do szkoły

Opublikowano: 15.09.2021

Dnia 14.09 w naszej szkole gościliśmy pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Siedlec. Panowie Daniel Pióro i Tomasz Grzymała prowadzili zajęcia w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły. Uczniowie klas zero i przedszkola dowiedzieli się jak prawidłowo poruszać się po drodze, jeździli autochodzikiem i odgrywali scenki ruchu drogowego. Wszyscy uczniowie dostali odblaski by być widocznymi na drodze. Spotkanie zorganizowała p. Urszula Napiórkowska- pedagog szkolny.


ZMIANY W PLANIE LEKCJI OD 13.09.2021 R.

Opublikowano: 12.09.2021

Zielona szkoła dzień czwarty i piąty. Pożegnanie z morzem.

Opublikowano: 10.09.2021

GALERIA  ZDJĘĆ


Zielona szkoła dzień trzeci

Opublikowano: 8.09.2021

 

Galeria zdjęć


Zielona szkoła dzień drugi- Gdańsk

Opublikowano: 7.09.2021

GALERIA ZDJĘĆ


Apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie szczepień dzieci

Opublikowano: 7.09.2021

Zielona szkoła na Pomorzu dzień pierwszy

Opublikowano: 6.09.2021

GALERIA ZDJĘĆ


AKTUALNY PLAN LEKCJI NA I SEMESTR 2021/2022 OD 06.09.2021R.

Opublikowano: 4.09.2021

Szczepienia uczniów

Opublikowano: 2.09.2021

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek


Inauguracja nowego roku szkolnego w ZS-P w Skórcu

Opublikowano: 1.09.2021

1 września najczęściej kojarzy się uczniom z radosnym rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Tegoroczna inauguracja miała wymiar szczególny. Zbiegła się z wręczeniem stypendiów Wójta Gminy Skórzec. Pan Jerzy Długosz w asyście dyrektora szkoły, pana Wojciecha Zgorzałka,  uhonorował 116. uczniów stypendiami za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Zwracając się do uczniów i nauczycieli, pan wójt,  podziękował im za zaangażowanie oraz ogromny wysiłek, jaki wkładają w edukację w trudnej rzeczywistości, zdominowanej ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Szczególne słowa wdzięczności skierowane zostały do rodziców i opiekunów za umiejętność dostosowania się do wyzwań nauczania zdalnego i wsparcia swoich dzieci w przygotowaniu się do zajęć. 

Galeria zdjęć


Opublikowano: 1.09.2021

Warszawa, 31 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

z radością i optymizmem rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Cieszymy się, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele wracają do swoich szkolnych obowiązków. Wiemy, jak ważny dla rozwoju intelektualnego i społecznego młodego człowieka jest bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz możliwość przebywania w grupie rówieśniczej. Wspólnota szkolna ma nieocenioną wartość.

Aby od 1 września nauka mogła odbywać się w sposób stacjonarny, Ministerstwo Edukacji i Nauki przez całe wakacje realizowało działania ukierunkowane na bezpieczny powrót do szkół. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowaliśmy wytyczne sanitarne. Są one wsparciem dla dyrektorów szkół w organizacji procesu nauki. Wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych zapewniamy także środki bezpieczeństwa dla szkół – stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, termometry bezdotykowe, maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Stale zachęcamy również do szczepień nauczycieli oraz dzieci od 12. roku życia i prowadzimy akcję informacyjną w tej sprawie. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników szkół oraz rodziców to obecnie jedno z kluczowych zadań Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Realizujemy także programy wsparcia uczniów po długotrwałym okresie kształcenia na odległość, które rozpoczęliśmy już wiosną tego roku. Chcemy aktywnie przeciwdziałać negatywnemu wpływowi nauki zdalnej na rozwój dzieci i młodzieży, dlatego opracowaliśmy „Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii” i przeznaczyliśmy na jego realizację dodatkowe środki. Przedsięwzięcie obejmuje działania związane ze zdrowiem (profilaktyka krótkowzroczności), poprawą kondycji fizycznej, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również z pomocą w opanowaniu i utrwaleniu materiału.

„Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii” to kompleksowy projekt, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i pobudzanie młodych ludzi do rozwijania swoich zainteresowań. Idea równego dostępu do wiedzy i stwarzania uczniom jak najlepszych szans do rozwoju – niezależnie od ich miejsca zamieszkania – była także impulsem do opracowania projektu Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.

Będą to lokalne centra nauki, do których zostaną przeniesione najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Projekt zakłada powstanie takich placówek w 32 miejscowościach w całej Polsce. Dzięki nim uczniowie będą mogli uczestniczyć w pasjonujących doświadczeniach, w atrakcyjny sposób zdobywać wiedzę i poznawać najnowsze osiągnięcia oraz zdobycze nauki blisko swojej szkoły, a także miejsca zamieszkania. Pierwsze pilotażowe Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności zostaną uruchomione jeszcze w tym roku, a kolejne w latach 2022-2023.

Nowy rok szkolny to także czas rozpoczęcia nowych przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych. Jednym z nich jest projekt „Poznaj Polskę”, który startuje już 6 września. W ramach tego programu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.
To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, które w tak dużym stopniu wspiera edukację patriotyczną. Gorąco zachęcam młodych ludzi do udziału w tym projekcie, do poznawania polskiej historii i miejsc ważnych dla naszej tożsamości narodowej.

U progu nowego roku szkolnego składam wszystkim uczniom najlepsze życzenia. Starajcie się jak najlepiej wykorzystać nadchodzący czas, aby w czerwcu przyszłego roku
móc z satysfakcją odebrać szkolne świadectwa. Dążcie do poszerzania swojej wiedzy, a także do rozwijania własnych pasji oraz talentów. Spełniajcie marzenia i realizujcie ambitne cele. Pamiętajcie, aby ze wszystkich szkolnych sytuacji, nawet z niepowodzeń, czerpać doświadczenie i naukę na przyszłość.

Najlepsze życzenia kieruję także do wszystkich nauczycieli i wychowawców, dziękując za wspieranie młodych ludzi w trudnym czasie pandemii. W nowym roku szkolnym będą Państwo nie tylko przekazywać wiedzę, ale także kształtować postawy i charaktery młodych ludzi. Życzę, aby najbliższe miesiące obfitowały w sukcesy edukacyjne i wychowawcze.
Dla swoich uczniów są Państwo autorytetami i mistrzami, którzy przygotowują ich do wejścia w dorosłe życie.

Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzę spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2021/2022. Mam nadzieję, że nauka stacjonarna będzie trwała w szkołach nieprzerwanie do przyszłorocznych wakacji.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki


Dowożenie uczniów od 2.09.2021r.

Opublikowano: 1.09.2021
 • OD 02.09.2020  DOWOŻENIE WG. DOTYCHCZASOWEGO ROZKŁADU JAZDY – ROZKŁAD JAZDY

UWAGA

 • Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad obowiązujących w transporcie publicznym -zasłaniania nosa i ust, oraz zachowania bezpiecznej odległości.

 


List Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Opublikowano: 1.09.2021

Szanowni Państwo,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach przekazuje List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko COVID-19 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia.


Informacja dla uczniów dowożonych

Opublikowano: 31.08.2021

Dnia 01 września autobus poranny zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy, powrót o godzinie 11.00.


Listy uczniów odziału 0 i klas III

Opublikowano: 30.08.2021

Listy uczniów z podziałem  na klasy oddziału 0 i  klas III zostały wywieszone w budynku przy ulicy Siedleckiej 1.


Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Opublikowano: 26.08.2021

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1 września według  następującego porządku:

 • klasy 0-III  ulica Siedlecka 1 -godzina 10.00
 • klasy IV-VIII ulica Siedlecka 9 -godzina 9.00
 • Uczniowie klas V-VIII, którzy otrzymali stypendium Wójta Gminy Skórzec spotykanie o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej przy ul. Siedleckiej 9
 • Pozostałe klasy  spotkania  w salach według harmonogramu poniżej:

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

ULICA SIEDLECKA 1

0 a

9

p. Cielemęcka

0 b

12

p. Seremak

0 c

35

p. Walas

1 a

boisko szkolne  lub  16

p. Iwanek

1 b

boisko szkolne  lub   15

p. Susfał -Kowalczyk

2a

13

p. Karwowska

2b

18

p. Burakowska

2c

14

p. Duk-Czeluścińska

3a

17

p. Wiśniewska

3b

świetlica

p. Sitarz

3c

świetlica

p. Kluczek

ULICA SIEDLECKA 9

4a

13

p. Janowska

4b

10

p. Kryńska-Szostak

5a

12

p. Chromik

5b

21

p. Niciporuk

6a

32

p. A. Kowalczyk

6b

7

p. Piekart

7a

33

p. Redosz

7b

35

p. Barej-Woźniak

8a

36

p. K. Kowalczyk

8b

34

p. Surowiec

Spotkania odbędą się zgodnie z  reżimem sanitarnym określonym w wytycznych MEiN , MZ i GIS

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.


Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Opublikowano: 25.08.2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.


Bezpłatne warsztaty z programowania

Opublikowano: 18.08.2021

Drodzy uczniowie!

Serdecznie zachęcamy Was do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z programowania “KODUJ Z GIGANTAMI – STARCIE GIGANTÓW –
PROGRAMISTYCZNY BÓJ BOHATERÓW NAJLEPSZYCH GIER”!

Zajęcia umożliwiają poznanie podstaw programowania w środowiskach takich jak: Scratch, Minecraft, App Inventor, Roblox, C#, Visual Studio,
HTML. W ramach akcji możecie wziąć także udział w warsztatach online z
mate matematyki!

Chcecie poznać świat tworzenia gier, aplikacji mobilnych i języków
programowania? A może wkrótce czeka Was ważny egzamin z matematyki?
Jeśli tak, wydarzenie Koduj z Gigantami jest właśnie dla Was!

Zapisy startują już 23 sierpnia!

Sprawdź szczegóły i wypełnij wraz z rodzicem formularz zapisowy, aby
zarezerwować miejsce:
kodujzgigantami.pl [11]

Na zajęcia zapraszają @Giganci Programowania.


Zaproszenie na dni otwarte do przedszkola

Opublikowano: 12.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wykaz podręczników i ćwiczeń do religii

Opublikowano: 3.08.2021

77. rocznica Powstania Warszawskiego

Opublikowano: 1.08.2021

Powstanie Warszawskie było największym niepodległościowym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców  Europie. Rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz Komendanta Głównego AK, generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, miało w założeniach trwać kilka dni, tymczasem zakończyło się dopiero po 63 dniach ciężkich walk. Poległo w nich ok. 10 tys. powstańców, 7 tys. uznano za zaginionych, 5 tys. było rannych. Zginęło także około 180 tys. ludności cywilnej. Wśród zabitych przeważała młodzież oraz ogromna większość warszawskiej inteligencji. Po kapitulacji miasto zostało niemal całkowicie zniszczone.


Ogłoszenie

Opublikowano: 1.07.2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu informuje, iż  trwają przyjęcia dzieci do wszystkich grup przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Skórcu.


Opublikowano: 29.06.2021

Zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych

Opublikowano: 25.06.2021

Galeria zdjęć


Koło Misyjne w Kodniu i Pratulinie

Opublikowano: 24.06.2021
W dniu 23 czerwca dzieci uczęszczające na spotkania Koła Misyjnego udały się pod opieką s. Sylwii Wójtowicz i s. Doroty Lemańskiej z pielgrzymką do Matki Bożej Kodeńskiej oraz do Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Była to okazja, by poznać historię tych szczególnych miejsc na mapie naszej diecezji, a także powierzyć swoje intencje. Ważnym punktem dnia było zwiedzanie Muzeum Misyjnego Księży Oblatów w Kodniu z przewodnikiem ks. Franciszkiem Chrószczem, który wiele lat przebywał na misjach w Kamerunie i na Madagaskarze. Dzieci obejrzały wiele ciekawych eksponatów pochodzących z krajów misyjnych i wysłuchały ciekawych historii z życia misjonarzy. W drodze powrotnej miał miejsce krótki pobyt w Pratulinie przy relikwiach Męczenników Podlaskich. Wyjazd przyczynił się do integracji grupy oraz ożywienia misyjnego zapału na kolejny rok działalności Koła Misyjnego w naszej szkole.
s. Sylwia Wójtowicz

 
 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Opublikowano: 23.06.2021

Harmonogram zakończenia roku szkolnego- 25.06.2021 r:

 • Msza św. w Kościele Parafialnym w Skórcu godzina 8.00.
 • Zakończenie roku szkolnego dla klas I-III godzina 9.00 ul. Siedlecka  1  z wychowawcami w klasach
 • Zakończenie roku szkolnego dla  klas  IV-VII   godzina 9.00 ul. Siedlecka 9  z wychowawcami w klasach
 • Zakończenie roku szkolnego dla  klas  VIII  godzina 9.00 ul.  Siedlecka 9  na sali gimnastycznej lub przed szkołą w zależności od pogody
 • Wyjazd autobusu dla uczniów dowożonych po zakończeniu uroczystości

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „CO NAM W DUSZY GRA...”

Opublikowano: 22.06.2021

„Każde dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną

jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim,

uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą,

lecz również bardziej szczęśliwą.”

 Jedną z podstawowych form wyzwalania emocji przez dzieci już od najmłodszych lat stanowi muzyka. Rzutuje ona na ich emocje, uspakaja, rozładowuje stres i poprawia nastrój. Wzbogaca życie, rozwija wyobraźnię oraz wrażliwość, pozytywnie wpływa na osobowość człowieka. Plan o realizacji innowacji pedagogicznej powstał w wyniku obserwacji uczniów podczas dodatkowych zajęć muzyczno – tanecznych prowadzonych w poprzednich latach. Radość jaką wnosiły zajęcia umuzykalniające była zachętą do podjęcia nowych działań, zapewniających warunki wszechstronnego rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z efektami tego działania poprzez kliknięcie w poniższy link:

https://www.canva.com/design/DAEfMMlO3UQ/eLGztOWQ39p-qioPMgkEIg/view?utm_content=DAEfMMlO3UQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Miłego oglądania!- Aleksandra Piskorz i Sylwia Oknińska


Zakończenie roku klas III

Opublikowano: 22.06.2021

Zbliża się ostatni dzień uczniów w klasie III, rozpoczyna się kolejny etap w ich życiu. Z tej okazji 21 czerwca 2021 r. odbyła się akademia, która z pewnością pozostanie w pamięci uczniom, nauczycielom i rodzicom. Naszym Trzecioklasistom życzymy pomyślności i sukcesów w poznawaniu świata w klasach starszych.

Galeria zdjęć


Bezpieczne wakacje

Opublikowano: 21.06.2021


Sukcesy sportowe -czerwiec 2021 r.

Opublikowano: 21.06.2021

 


Wniosek o przyznanie stypendium

Opublikowano: 21.06.2021

Wniosek należy: pobrać , wypełnić i dostarczyć do wychowawcy klasy. W przypadku gdy uczeń ubiega się o stypendium za  wyniki w nauce i stypendium  za wysokie osiągnięcia przedmiotowe, sportowe  lub artystyczne składamy 2 oddzielne wnioski.


Tydzień dla zdrowia

Opublikowano: 20.06.2021

W piątek 18.06 zakończyliśmy w naszej szkole Tydzień dla zdrowia. Pani Hanna Chądzyńska przeprowadziła cykl zajęć na temat zdrowego stylu życia.  Klasa 5a przygotowała  słuchowisko, którego mogliśmy wysłuchać w piątek rano. Dzieci ze świetlicy przygotowały gazetkę tematyczną. Pamiętajcie o trzech zasadach zdrowego stylu życia: ruch, zdrowe odżywianie i picie czystej wody. Tak niewiele trzeba. Do dzieła.


Older Entries »