• Adres: Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Skórcu ul Siedlecka 1 i 9
  • Sekretariat pracuje w dni powszednie w godzinach 7.00-15.00
  • Telefon: 256312860, 256312827
  • e-mail: zsp@zspskorzec.pl