DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu.
  2. Do konkursu można zgłosić tylko jeden wypiek.
  3. Ciasto lub ciasteczka powinny być przygotowane własnoręcznie, z wydrukowanym przepisem.
  4. Osoby startujące w konkursie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do świetlicy szkolnej
  5. Ciasto lub ciasteczka będą oceniane przez uczestników biegu oraz komisję konkursową
  6. Ocenie będą podlegać walory smakowe, estetyczne wykonanie i ciekawa prezentacja.
  7. Każdy uczestnik konkursu, będzie miał przyporządkowany numer, na który można będzie oddać głos.
  8. Uczestnicy zabawy, będą wybierać jeden wybrany wypiek i na niego głosować.

  Na pytania odpowie pani Marzena Grochowska