DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

W listopadzie uczniowie naszego Zespołu brali udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Dla kas I- III szkoły podstawowej o temacie “Słońce świeci, ptaszek kwili, pora abyśmy się czegoś…. nauczyli”, natomiast klasy IV- VII i gimnazjalne na temat “Tylko słabi gracze biorą dopalacze”. Treści przekazane były w sposób dostosowany do danej grupy wiekowej w sposób przystępny i ciekawy a przeprowadzone przez pracownika Instytutu Rozwoju Edukacji” Progres” z Rzeszowa.  Warsztaty zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skórcu.