DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

 

 

 

 

 

 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie ,, Cyfrowobezpieczni.pl”. 14 marca odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.  Przeprowadziła go Edukator Bezpieczeństwa Cyfrowego, pani Katarzyna Branicka-Karczmarczyk.  Było to wydarzenie edukacyjno-informacyjne w formie warsztatów poświęcone problematyce bezpieczeństwa cyfrowego, które przyczyni się do zwiększenia świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat cyberzagrożeń. W spotkaniu informacyjnym uczestniczyli uczniowie klasy IVa i IVb. Odbyły się trzy warsztaty z uczniami klasy Va, Vb. VIa i VIb. W trakcie warsztatów została podjęta próba odwzorowania realnej sytuacji, z którą spotykały się lub mogą się spotkać dzieci np. w sytuacji sprawca−ofiara (kradzież tożsamości, podglądanie kamerą, podstęp w celu zasubskrybowania płatnej usługi) lub sytuacji często występującej (logowanie się do sieci za pomocą hasła, szyfrowanie korespondencji). Każdy z warsztatów obejmował m.in. film dostosowany do wieku uczniów, quizy sprawdzające wiedzę uczniów, prezentację merytoryczną i grę zespołową. Ostatnim punktem Szkolnego Dna Bezpieczeństwa Cyfrowego było spotkanie edukatora z nauczycielami i dyrekcją podczas popołudniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej z wykorzystaniem filmu i przekazaniem broszur dla uczestników spotkania. 

Spotkanie zorganizowali p. Urszula Napiórkowska i p. Sławomir Batok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSZYSTKIM RODZICOM UCZNIOM I NAUCZYCIELOM POLECAMY FILM