DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny – jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by ukazać  dzieciom bogactwo jakie niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych, zajęć muzycznych dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny.