DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Dzieci podczas wycieczki obserwowały zmieniającą się przyrodę tj. rozwijające się liście, pojawienie się mrówek, śpiew ptaków itp.  Z okazji omawianej tematyki tygodnia „Dbamy o ziemię”  z zaangażowaniem sprzątały zanieczyszczony las.