DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

27 kwietnia   Dyrektor Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu p. Wojciech Zgorzałek- podpisał umowę o współpracy z Jastrzębski S.A. reprezentowaną przez p. Magdalenę Jastrzębską- Prezesa Zarządu. W ramach współpracy szkoła otrzymała 40 kamizelek odblaskowych dla przedszkolaków promujących akcję “Bezpiecznie z Adasiem”, której koordynatorem jest p. Urszula Napiórkowska.