DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r. W piątek, 12.10.2018 r., odbyła się w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu  uroczysta akademia.   Były nagrody dla zasłużonych pedagogów i pracowników obsługi od Wójta Gminy Skórzec i Dyrektora Zespołu, kwiaty i podziękowania. W uroczystościach wzięli udział:p. Stanisław Kaliński – Wójt Gminy Skórzec, p. Anna Kamińska- Sekretarz Gminy Skórzec, p. Krystyna Szostek – Skarbnik Gminy Skórzec, p. Danuta Myrcha – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu i p.Elwira Murawiec, Wyjątkowym gościem z USA była pani Shirley  – wolontariuszka z prywatnej organizacji charytatywnej Global Volunteers . Akademię przygotowali:  p. Iwona Dąbrowska i p. Anna Iwanek,  oprawa plastyczna – p. Marzena Grochowska i p. Iwona Dąbrowska. Obsługa fotograficzna i filmowa-  uczniowie: Jakub Paciorek, Jakub Pietrasik i Bartosz Krasnodębski.  GALERIA ZDJĘĆ nr 1

GALERIA ZDJĘĆ nr 2