DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Celem konkursu jest:
 budzenie poczucia tożsamości patriotycznej;
 podtrzymywanie tradycji narodowej;
 prezentacja postawy szacunku wobec symboli narodowych;
 uwrażliwienie uczestników na obecność barw narodowych w przestrzeni publicznej;
 nauka wyrażania siebie poprzez sztukę, jaką jest fotografia.

Regulamin konkursu