DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

11 listopada 1918 roku Polska po 123. latach  zaborów  oswobodziła się z więzów niewoli. O godzinie 11.11 cała społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego odśpiewała hymn państwowy. W  setną rocznicę tamtych wydarzeń  uczniowie  naszej szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny.  Naród pozbawiony własnego państwa, rozdarty przez zaborców i intensywnie wynaradawiany, zachował mimo tych działań jedność i tożsamość. Polaków zamieszkujących zarówno ziemie etnicznie polskie, jak i tych, którzy żyli na terenach narodowo mieszanych, łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz pragnienie utrzymania tradycji i obyczajów. Polska, wykreślona z mapy świata, pozostała w sercach i w myślach Polaków. Daremne jednak były próby wyzwolenia Ojczyzny – powstania zbrojne kończyły się przegraną   z przeważającymi siłami wroga. Mimo tragizmu historii Polacy nie tracili nadziei.  W montażu słowno-muzycznym  udział wzięli: harcerze chór i uczniowie naszej szkoły. Poetyckie  strofy i polskie pieśni patriotyczne w wykonaniu  chóru przypomniały drogę narodu do niepodległości.Uroczystość przygotowały panie : Dorota Barej-Woźniak, Anna Iwanek i Iwona Dąbrowska dekorację wykonała p. Marzena Grochowska. Obsługa fotograficzna SKF: Jakub Paciorek i Jakub Pietrasik. 

GALERIA ZDJĘĆ