DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Od września 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu działa Próbna Drużyna Harcerska. Liczy ona ponad 10 osób. Już we wrześniu harcerze wzięli czynny udział w III Spartakiadzie Integracyjnej zorganizowanej w naszej szkole. Jednym z głównych zadań nowopowstałej drużyny jest opieka nad grobami żołnierskimi na pobliskim cmentarzu. Dlatego też na kilka dni przed 1 Listopada i 100. rocznicą odzyskania Niepodległości harcerze wraz z drużynową dh. Moniką Zielińską oraz panią Urszulą Napiórkowską posprzątali groby i zapalili znicze. W ten sposób uczcili pamięć tych, którzy oddali życie za wolną ojczyznę.

10 listopada harcerze uczestniczyli w IV Skórzeckim Biegu Niepodległości. Swoją obecność zaznaczyli poprzez zorganizowanie pocztu flagowego oraz obstawę trasy biegu. Natomiast  11 listopada członkowie drużyny wraz z druhnami Moniką Zielińską, Edytą Weredą i Elżbietą Karwowską oraz panią Izą Sadokierską wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej oraz w odsłonięciu pomnika. Przed mszą harcerze przyczepiali mieszkańcom Skórca kotyliony, a po mszy rozdawali dzieciom biało-czerwone chorągiewki. Za aktywny udział we wszystkich wymienionych działaniach bardzo dziękuję swoim harcerzom. Podziękowania kieruje również do ratowników z Harcerskiego Klubun Ratownictwa, którzy uczestniczyli w Biegu Niepodległości jako obstawa.

Dh. Monika Zielińska