DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

 

Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Skórzec z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skórzec oraz dla klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu, dla którego organem prowadzącym jest gmina Skórzec.

Zarządzenie 6.19 Wójta Gminy Skórzec

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skórzec. 

Harmonogram rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019.2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skórzec.

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019.2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu, dla którego organem prowadzącym jest gmina Skórzec.

Harmonogram rekrutacji do klasy IV sportowej w roku szkolnym 2019.2020

Uchwała Nr XXIX/206/17 Rady Gminy Skórzec w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skórzec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwałą Nr XXIX.206.17 rady Gminy w Skórcu

Uchwała Nr XXIX/205/17 Rady Gminy Skórzec w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skórzec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr XXIX.205.17 Rady Gminy Skórzec