DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

27 lutego uczniowie klas VI i VII wysłuchali ciekawej prelekcji pt. „Rola kompetencji społecznych w przeciwdziałaniu nałogom”, spotkanie prowadziła p. Ewa Siemieniak pracownik Ośrodka Zdrowia w Skórcu oraz wieloletni członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prelekcję zorganizowała p. Urszula Napiórkowska.