DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Próba sprawności fizycznej, w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020,  dla uczniów klasy IV sportowej  odbędzie się 26.03.2019 r. o godzinie 13 w hali sportowej przy ulicy Siedleckiej 9. Do próby mogą przystąpić uczniowie, którzy posiadają dobry stan zdrowia poświadczony orzeczeniem  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.