DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Informujemy rodziców i uczniów, iż od  01.04.2019 r. będzie dostępny dziennik elektroniczny. Rodzice są zobowiązani do pobrania od wychowawców  kodów dostępu za pokwitowaniem. Najprostsze wejście do librusa wiedzie przez stronę szkoły. Należy kliknąć znaczek  Librus Synergia umieszczony po lewej stronie portalu.