DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Uczniowie klas trzecich i ósmych przychodzą do szkoły w dniach egzaminów najpóźniej na 8.30. Przynoszą ze sobą legitymację szkolną, długopisy z czarnym wkładem. Nie wnoszą do sal telefonów komórkowych. Obowiązuje strój galowy.

W dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 roku planowane jest przez CKE przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas trzecich wg harmonogramu:
część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00 – 60 minut (możliwość wydłużenia do 80 minut)
• z zakresu języka polskiego – godz. 11.00 – 90 minut (możliwość wydłużenia do 135 minut)
część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00 60 minut (możliwość wydłużenia do 80 minut)
• z zakresu matematyki – godz. 11.00 – 90 minut (możliwość wydłużenia do 135 minut)
język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
• na poziomie podstawowym – godz. 9.00 – 60 minut (możliwość wydłużenia do 80 minut)
• na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00 – 60 minut (możliwość wydłużenia do 90 minut)
W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku planowane jest przez CKE przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty dla uczniów klas ósmych wg harmonogramu:
• z języka polskiego 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9.00 – 120 minut (możliwość wydłużenia do 180 minut)
• z matematyki 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9.00 – 100 minut (możliwość wydłużenia do 150 minut)
• z języka obcego nowożytnego 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9.00 – 90 minut (możliwość wydłużenia do 135 minut)
Uczniowie klasy I, II, III,IV, V, VII mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.