DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Istotne zmiany w bieżącym roku szkolnym:
 – Na etapie szkolnym pozostaje próg minimum 80% punktów możliwych do zdobycia aby zakwalifikować się do etapu rejonowego.
 – Na etapie rejonowym został obniżony próg do minimum 85% punktów możliwych do zdobycia aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego.
 – Na etapie wojewódzkim pozostaje próg minimum 90% punktów możliwych do zdobycia aby uzyskać tytuł laureata.