DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

11 listopada 1918 roku Polska po 123. latach  zaborów  oswobodziła się z więzów niewoli. W 101  rocznicę tamtych wydarzeń  uczniowie  naszej szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym jak w lustrze odbiły się losy polskiego narodu. Naród pozbawiony własnego państwa, rozdarty przez zaborców i intensywnie wynaradawiany, zachował mimo tych działań jedność i tożsamość. Polaków zamieszkujących zarówno ziemie etnicznie polskie, jak i tych, którzy żyli na terenach narodowo mieszanych, łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz pragnienie utrzymania tradycji i obyczajów. Polska, wykreślona z mapy świata, pozostała w sercach i w myślach Polaków. Daremne jednak były próby wyzwolenia Ojczyzny – powstania zbrojne kończyły się przegraną   z przeważającymi siłami wroga. Mimo tragizmu historii Polacy nie tracili nadziei.  W części artystycznej  udział wzięli: przedszkolaki, harcerze , chór i uczniowie naszej szkoły. Uroczystość przygotowały panie: Monika Zielińska, Urszula Napiórkowska, Anna Iwanek, Iwona Dąbrowska, Edyta Wereda, Natalia Kublik, Joanna Jastrzębska, Barbara Cielemęcka, Urszula Seremak, Aneta Duk-Czeluścińska. Obsługa fotograficzna SKF: Paulina Piekart i Bartosz Magdziak. 

Galeria zdjęć