DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

W ramach kanonicznej wizytacji parafii pw. Nawrócenia św.Pawła Apostoła w Skórcu,  10 marca 2020 r., odwiedził nas ks. biskup Kazimierz Gurda. Spotkanie z uczniami naszej szkoły odbyło się w sali gimnastycznej. Punktualnie o godzinie 13:00 Jego Ekscelencja w towarzystwie ks. proboszcza Piotra Wojtyły, Wójta Gminy Skórzec Jerzego Długosza i dyrekcji naszej szkoły przybył do sali, gdzie został entuzjastycznie powitany przez zgromadzonych tam uczniów, którzy  z chórem szkolnym odśpiewali pieśń „Bądź pozdrowiony, gościu nasz”. Dostojnego gościa przywitał Dyrektor ZS-P w Skórcu Wojciech Zgorzałek. Po części artystycznej  Jego Ekscelencja wygłosił krótkie przemówienie, w którym nawiązał do roli Chrystusa w naszym życiu. Na zakończenie  udzielił wszystkim zgromadzonym  pasterskiego błogosławieństwa. Galeria zdjęć