DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu informuje, iż w wyniku postępowania rekrutacyjnego do przedszkola wszystkie dzieci zostały przyjęte.