DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

MEN zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 – zapoznaj się!