DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu informuje, iż w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego wszystkie dzieci zostały zostały przyjęte.