DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół. Będą  prowadzenia zajęcia  specjalistyczne z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Rodzice  deklarujący udział dziecka w zajęciach  zobowiązani są  do wypełnienia  i przesłania  na adres  zsp@zspskorzec.pl   poniższych dokumentów: