DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Przypominamy o konieczności złożenia powyższych oświadczeń na adres e-mail szkoły: zsp@zspskorzec.pl  lub dostarczenia bezpośrednio do szkoły, najpóźniej,  w dniu  rozpoczęcia  w zajęć. W przypadku braku oświadczeń uczeń nie zostanie dopuszczony do zajęć.