DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY
  • Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Skórcu  informuje, że  pracownicy  i emeryci  ubiegający  się   o przyznanie wakacyjnych świadczeń  z pomocy socjalnej  proszeni są  o dostarczenie  wymaganej dokumentacji do 10.06. 2020 r.       

  Wzór wniosku o dofinansowanie i klauzula RODO