DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Przypominamy o konieczności złożenia powyższego oświadczenia na adres e-mail szkoły: zsp@zspskorzec.pl  lub dostarczenia bezpośrednio do szkoły, najpóźniej,  w dniu  rozpoczęcia  w zajęć. W przypadku braku oświadczenia uczeń nie zostanie dopuszczony do zajęć.