DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 roku zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty wg harmonogramu:
• z języka polskiego 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00 – 120 minut (możliwość wydłużenia do 180 minut)
• z matematyki 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9.00 – 100 minut (możliwość wydłużenia do 150 minut)
• z języka obcego nowożytnego 18 czerwca 2019 r. (czwartek) – godz. 9.00 – 90 minut (możliwość wydłużenia do 135 minut)

Dodatkowe informacje o egzaminie

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

O CZYM  NALEŻY PAMIĘTAĆ  PODCZAS EGZAMINU