DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Informujemy, że Dni Adaptacyjne dla dzieci, które po raz pierwszy przyjdą do naszego przedszkola odbędą się 28 i 31 sierpnia 2020r.  w godz. 10.00-12.00. W związku z panującą sytuacją, będą one przeprowadzone w innej formie niż zazwyczaj. Wchodzimy wejściem głównym do Szkoły Podstawowej. W dniu 28 sierpnia zapraszamy dzieci z jednym opiekunem, których nazwisko rozpoczyna się na litery A- P(włącznie), natomiast pozostałe dzieci zapraszamy w dniu 31 sierpnia. W budynku dzieci obejrzą swoją salę, wezmą udział w krótkiej zabawie, poznają swoje Panie nauczycielki. Będąc w przedszkolu, opiekun dziecka ma cały czas założoną maseczkę. Pracownicy przedszkola nie noszą maseczek wykonując swoje obowiązki, z wyłączeniem sytuacji szczególnych. W Dniach Adaptacyjnych może uczestniczyć wyłącznie zdrowe dziecko i zdrowy opiekun. Osoby zakatarzone, kaszlące bądź        z innymi symptomami chorobowymi nie mogą brać udziału w Dniach Adaptacyjnych. Jednoczenie osoby przebywające na kwarantannie, oraz osoby, których ktoś z domowników przebywa na kwarantannie bądź miał kontakt z osobą zakażoną również nie może przyjść do przedszkola. Przed wejściem do przedszkola konieczne będzie podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia.