DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY
    • Odpłatność za obiady  we wrześniu  2020 wynosi 4 zł ( stawka dzienna)w klasach I – VIII 
    • Pełne wyżywienie w oddziale „0” wynosi 7 zł (stawka dzienna)