DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Ze względu na niską temperaturę w szkole, decyzją dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym, zajęcia dydaktyczne zostały zawieszone od dnia 21.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r. 

  • Zajęcia w przedszkolu odbywają się zgodnie z planem.
  • Dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze  w  godzinach  7-17  budynku na ul. Siedleckiej 1.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Skórcu