DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Do 15 listopada trwa nabór wniosków do trzech programów stypendialnych realizowanych za pośrednictwem Caritas Diecezji Siedleckiej. Dzięki: Skrzydłom, Dwóm Talentom oraz Otwartemu Horyzontowi wsparciem zostaną objęte ostaną dzieci i młodzież, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej. Program Skrzydła pozwala uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej skorzystać z refundacji kosztów zakupu pomocy naukowych oraz opłat związanych z dojazdami do szkoły, pobytem w internacie czy udziałem w wycieczkach szkolnych.
 Stypendium Dwa Talenty pozwala na dofinansowanie kursów, szkoleń i warsztatów oraz zakup instrumentów muzycznych i profesjonalnych pomocy dydaktycznych dla uzdolnionej młodzieży. Otwarty Horyzont jest skierowany do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniających się zaangażowaniem i aktywnością w rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Wsparcie finansowe może w tym przypadku być przyznawane jednorazowo lub cykliczne przez czas trwania stypendium. Proszę zastanowić się, kto z Państwa chciałby skorzystać z powyższych programów stypendialnych i dodatkowo wspomóc rozwój własnego dziecka . Proszę również przeanalizować, z którego programu mogłoby skorzystać Państwa dziecko . Dodam, we wnioskach podaje się dochody rodziny, jednak przy przyznawaniu stypendium nie ma kryterium dochodowego. Kieruję tę informację do wszystkich rodziców, gdyż sytuacja w kraju jest bardzo dynamiczna, niesie wiele zmian spowodowanych epidemią, więc to Pąństwo najlepiej wiecie, czy w obecnej chwili potrzebujecie wsparcia. Bardzo proszę o dość sprawną odpowiedź lub telefon ( do 9 listopada), gdyż wniosek jest wypełniany przez rodzica i wychowawcę, i musi być złożony przez rodziców do 15 listopada. W razie pytań i wątpliwości proszę się ze mną skontaktować. Szczegóły dotyczące programów znajdziecie Państwo na stronie https://liblink.pl/W7qc8Nv56Y