DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejść



KALENDARZ SZKOLNY

Świadczenie urlopowe zagwarantowane Kartą Nauczyciela w wysokości 1550,26, które otrzymali Państwo w czerwcu tego roku została już opodatkowana i nie wymieniamy jej w składanym oświadczeniu. Oświadczenie w załączniku