DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji. Program jest realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych rzez ekspertów tematycznych. Poniżej załączam tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Każdorazowo będzie do Państwa Dyrektorów przesłany link do adresu z dostępem do
webinaru – drugi webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=i3ZlZwhmqSQ&feature=youtu.be