DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

       Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz  szkoły. 

  • ,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’
  •  Termin Akcji:  05.02.2021 r.- 22.02.2021 r.
  • Miejsce Akcji: plac przy ZSP w Skórcu ul. Siedlecka 9  przy autobusie szkolnym
  • Dostawę elektrośmieci zgłaszamy do pana konserwatora
  • Za udział w akcji (dostarczenie elektrośmieci) uczniowie otrzymają pochwały z zachowania

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce