DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu informuje, iż lekcje klas I-VIII w okresie  od 22.03-24.03.2021 r. będą się odbywały zgodnie z planem  w postaci nauczania zdalnego na platformie Teams. Zajęcia będą miały formę online  naprzemiennie z  wysyłaniem zadań do opracowania. Rodzice mają możliwość zwolnienia dziecka, które uczestniczy w nabożeństwie  w  czasie zajęć.