DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i do oddziałów przedszkolnych  zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  Druki dostępne na stronie internetowej Zespołu  i w sekretariacie szkoły.