DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Klasy IV-VIII do 16 maja br. pozostają bez zmian (kształcenie na odległość).

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50% / 50 %).

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19