DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

Dzień 4 czerwca, po Bożym Ciele, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.  Dla klas I-VIII  i oddziałów przedszkolnych będą prowadzone  tylko zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze  w świetlicy  przy ulicy Siedleckiej 1. Uczniowie, którzy korzystają  tego dnia z obiadów proszeni są o zgłoszenie tej informacji do  wychowawcy klasy.